پیدا کردن صندلی خالی روز اعتصاب دشوار خواهد شد - عکس از رویترز

پیدا کردن صندلی خالی روز اعتصاب دشوار خواهد شد – عکس از رویترز

اعتصاب کارکنان مترو در لندن، پایتخت انگستان، این شهر را با ترافیک و اختلال در سیستم حمل و نقل همگانی مواجه کرد.

کارکنان خطوط مترو لندن در اعتراض به طرح کاهش فرصت‌های شغلی از غروب روز دوشنبه ۲۸ آوریل دست به اعتصاب زدند. این اعتصاب که بیش از دو روز به طول خواهد انجامید، موجب تعطیل شدن خطوط مترو در لندن شد.

این اعتراض در مخالفت با طرح تعطیل کردن تمامی باجه‌های فروش بلیط انجام خواهد شد که به بیکار شدن بیش از ۱۰۰۰ نفر میانجامد.

لندن یکی از قدیمی ترین متروهای جهان را دارد. مردم لندن چنان به مترو تکیه کردند که در آگهی های خرید یا اجاره خانه، فاصله آن خانه با ایستگاه مترو هم ذکر می شود و اگر آن خانه نزدیک دو یا سه ایستگاه مترو باشد حتما در آگهی ذکر می شود که دسترسی به چند خط مترو وجود دارد.

اگر اعتصاب نباشد یک روز کاری در لندن با خریدن یک لیوان قهوه آغاز می شود که می توان روی یکی از صندلی های قطار مترو نشست و نوشید. عوض کردن خط مترو و قطار خیلی هم دشوار نیست. فقط باید از سکو به پله برقی رفت و به سکوی خط بعدی رسید.

یک سفر یک ساعتی از در منزل تا در محل کار ایده آل به نظر نمی رسد اما اگر در قطار روی یکی از صندلی های خالی نشسته باشید، کتاب و قهوه می تواند این سفر را قابل تحمل کند.

اما در شرایطی که کارکنان مترو در اعتصاب باشند، تنها چند ایستگاه محدود در هر خط مترو باز هستند و به تبع اعتصاب تعداد قطارهای کمتری هم فعالند. مسیر در منزل تا ایستگاه قطار شاید همیشه چند دقیقه طول بکشد اما اگر ایستگاه نزدیک خانه شما به دنبال اعتصاب تعطیل شده باشد، شما باید برای رسیدن به اولین ایستگاه مترو یک اتوبوس بگیرید. از آن جایی که این فکر به ذهن بقیه هم رسیده، با کمال تعجب می بینید که اتوبوس های دوطبقه قرمز، به نوعی تبدیل به امضای لندن و جاذبه توریستی آن شدند، پر شدند.

قطارهای مترو که همیشه هر دقیقه یا هر دو دقیقه به سکو می رسند، در روز اعتصاب این زمان انتظار شاید به ده دقیقه هم برسد. در چنین روزی سوار شدن به قطار غنیمت است و پیدا کردن صندلی خالی را باید فراموش کرد.

اگر بدشانس باشید و ایستگاه نزدیک محل کارتان هم به دنبال اعتصاب تعطیل باشد، باید مسیر طولانی را پیاده بروید یا دوچرخه سوار شوید. دوچرخه وسیله نقلیه ای معمول است. معمولا هر کسی که دوچرخه سوار می شود لباس ورزشی می پوشد و با کوله پشتی رکاب می زند. اما روز اعتصاب می بینید که مردان با کت و شلوار روی دوچرخه نشستند و از دوچرخه های اجاره ای شهرداری استفاده می کنند تا سریع تر خود را به جلسه هایشان برسانند.

اعتصاب کارکنان مترو در لندن، پایتخت انگستان، این شهر را با ترافیک و اختلال در سیستم حمل و نقل همگانی مواجه کرد - عکس آژانس خبری فرانسه

اعتصاب کارکنان مترو در لندن، پایتخت انگستان، این شهر را با ترافیک و اختلال در سیستم حمل و نقل همگانی مواجه کرد – عکس آژانس خبری فرانسه

اعتصاب کارکنان مترو در لندن، پایتخت انگستان، این شهر را با ترافیک و اختلال در سیستم حمل و نقل همگانی مواجه کرد - عکس آژانس خبری فرانسه

اعتصاب کارکنان مترو در لندن، پایتخت انگستان، این شهر را با ترافیک و اختلال در سیستم حمل و نقل همگانی مواجه کرد – عکس آژانس خبری فرانسه

اعتصاب کارکنان مترو در لندن، پایتخت انگستان، این شهر را با ترافیک و اختلال در سیستم حمل و نقل همگانی مواجه کرد - عکس آژانس خبری فرانسه

اعتصاب کارکنان مترو در لندن، پایتخت انگستان، این شهر را با ترافیک و اختلال در سیستم حمل و نقل همگانی مواجه کرد – عکس آژانس خبری فرانسه

اعتصاب کارکنان مترو در لندن، پایتخت انگستان، این شهر را با ترافیک و اختلال در سیستم حمل و نقل همگانی مواجه کرد - عکس آژانس خبری فرانسه

اعتصاب کارکنان مترو در لندن، پایتخت انگستان، این شهر را با ترافیک و اختلال در سیستم حمل و نقل همگانی مواجه کرد – عکس آژانس خبری فرانسه

اگر اعتصاب نباشد یک روز کاری در لندن با خریدن یک لیوان قهوه آغاز می شود که می توان روی یکی از صندلی های قطار مترو نشست و نوشید - عکس رویترز

اگر اعتصاب نباشد یک روز کاری در لندن با خریدن یک لیوان قهوه آغاز می شود که می توان روی یکی از صندلی های قطار مترو نشست و نوشید – عکس رویترز

ازدحام در متروهای لندن - عکس رویترز

ازدحام در متروهای لندن – عکس رویترز

ازدحام در متروهای لندن - عکس رویترز

ازدحام در متروهای لندن – عکس رویترز

ازدحام در متروهای لندن - عکس رویترز

ازدحام در متروهای لندن – عکس رویترز

 در شرایطی که کارکنان مترو در اعتصاب باشند، تنها چند ایستگاه محدود در هر خط مترو باز هستند و پیاده روی یار شما می شود - عکس آژانس خبری فرانسه

در شرایطی که کارکنان مترو در اعتصاب باشند، تنها چند ایستگاه محدود در هر خط مترو باز هستند و پیاده روی یار شما می شود – عکس آژانس خبری فرانسه

 در شرایطی که کارکنان مترو در اعتصاب باشند، تنها چند ایستگاه محدود در هر خط مترو باز هستند و پیاده روی یار شما می شود - عکس رویترز

در شرایطی که کارکنان مترو در اعتصاب باشند، تنها چند ایستگاه محدود در هر خط مترو باز هستند و پیاده روی یار شما می شود – عکس رویترز

 در شرایطی که کارکنان مترو در اعتصاب باشند، تنها چند ایستگاه محدود در هر خط مترو باز هستند و پیاده روی یار شما می شود - عکس آژانس خبری فرانسه

در شرایطی که کارکنان مترو در اعتصاب باشند، تنها چند ایستگاه محدود در هر خط مترو باز هستند و پیاده روی یار شما می شود – عکس آژانس خبری فرانسه

اتوبوس های دوطبقه قرمز لندن هم پر از مسافر هستند - عکس رویترز

اتوبوس های دوطبقه قرمز لندن هم پر از مسافر هستند – عکس رویترز

با ترافیک روز اعتصاب، سفر با اتوبوس آن قدر طولانی است که می توان چرتی هم زد - عکس رویترز

با ترافیک روز اعتصاب، سفر با اتوبوس آن قدر طولانی است که می توان چرتی هم زد – عکس رویترز

پلیس برای برقراری نظم و آرامش در سطح با پایانه های اتوبوس هماهنگ شده است - عکس آژانس خبری فرانسه

پلیس برای برقراری نظم و آرامش در سطح با پایانه های اتوبوس هماهنگ شده است – عکس آژانس خبری فرانسه

اتوبوس های دوطبقه قرمز لندن هم پر از مسافر هستند - عکس رویترز

اتوبوس های دوطبقه قرمز لندن هم پر از مسافر هستند – عکس رویترز

روز اعتصاب می بینید که مردان با کت و شلوار روی دوچرخه نشستند و از دوچرخه های اجاره ای شهرداری استفاده می کنند تا سریع تر خود را به جلسه هایشان برسانند - عکس رویترز

روز اعتصاب می بینید که مردان با کت و شلوار روی دوچرخه نشستند و از دوچرخه های اجاره ای شهرداری استفاده می کنند تا سریع تر خود را به جلسه هایشان برسانند – عکس رویترز

در لندن دوچرخه وسیله نقلیه ای معمول است - عکس رویترز

در لندن دوچرخه وسیله نقلیه ای معمول است – عکس رویترز

پیدا کردن صندلی خالی روز اعتصاب دشوار خواهد شد - عکس از رویترز

پیدا کردن صندلی خالی روز اعتصاب دشوار خواهد شد – عکس از رویترز