رئیس کمیته حقیقت یاب، دخالت خارجی در رویدادها را تأکید کرد

پرفسور محمد شریف بسیونی محقق بین المللی

پرفسور محمد شریف بسیونی محقق بین المللی

رئیس کمیته حقیقت یاب مستقل بحرین، که در پی حوادثی که از ۱۴ فوریه تا ۱۶ ماه مارس ۲۰۱۱ رخ داد به دستور ملک حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین تشکیل شد، تأکید کرد دولت به تعهدات خود عمل کرد و پیشنهادهای کمیته را اجرا کرد و این امر باعث شد کشور این حوادث را به طور کلی پشت سر بگذارد.

پرفسور محمود شریف بسیونی محقق بین المللی تأکید کرد گزارش های امنیتی جدید بحرین را مطالعه کرد که ثابت می کند طرف های خارجی در رویدادهایی که در کشور رخ داد دست داشتند. بسیونی به اقداماتی که دولت اتخاذ کرد از قبیل آموزش اصول حقوق بشر به نیروهای امنیتی و محققان و قضات و همچنین ایجاد نهادهای نظارتی برای نظارت بر بازداشتگاه ها و زندان ها اشاره کرد.

علی الرمیحی وزیر اطلاع رسانی بحرین نیز به نوبه خود به «الشرق الأوسط» گفت: «بحرین با جدیت و مسؤلیت پذیری با رویدادها برخورد کرد و کمیته ای بین المللی از کارشناسان بین المللی حرفه ای و خوشنام برای تحقیق در حوادثی که به امنیت کشور ضربه زد تشکیل داد».