مدیر برنامه به «الشرق الأوسط» گفت عربستان سعودی بزرگترین حامی ما است

ارتاین کازین مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا

ارتاین کازین مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا

 ارتاین کازین، مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا، تاکید کرد بحران یمن به طور قابل توجهی منجر به وخامت اوضاع انسانی در این کشور شده است، و باعث شد بیش از ۳ میلیون نفر تنها طی یک سال از گرسنگی رنج ببرند. وی افزود تعداد کل کسانی که در حال حاضر در یمن نیاز به کمک های غذایی دارند، بیش از ۷٫۶ میلیون نفر هستند.

کازین در گفتگویی که «الشرق الأوسط» با او انجام داد بر وخامت اوضاع انسانی در سوریه در اثر جنگ تأکید کرد، و افزود نزدیک به ۸٫۷ میلیون سوری به کمک های غذایی نیاز دارند و این یعنی سه نفر از هر چهار نفر در سوریه از فقر رنج می برند. کازین بر تلاش های عربستان سعودی برای مبارزه با گرسنگی در سراسر جهان تأکید کرد و گفت ریاض بزرگ ترین پشتیبانی در تاریخ برنامه جهانی غذا را ارائه کرده است.