هوفر تنها به رهبری افتخاری اتریش راضی نیست… اروپا نگران است

الکساندر وندر بیلین نامزد انتخابات ریاست جمهوری اتریش از حزب محیط زیست در حال انداختن رأی خود به صندوق در وین – عکس از آژانس عکس خبری اروپا

الکساندر وندر بیلین نامزد انتخابات ریاست جمهوری اتریش از حزب محیط زیست در حال انداختن رأی خود به صندوق در وین – عکس از آژانس عکس خبری اروپا

اروپا با نگرانی فراوان نتایج دومین دوره از انتخابات ریاست جمهوری که روز گذشته در اتریش برگزار شد را دنبال می کند، به طوری که نظر سنجی مقدماتی پیشرفت نوربرت هوفر، نامزد راست افراطی ، بر الکساندر وندر بیلین، نامزد حزب محیط زیست را پس از خروج دیگر احزاب شرکت کننده در ائتلاف حاکم در دور نخست نشان می دهد.

هوفر مهندس هوا فضا که از جوانی در حزب آزادی فعالیت می کرد و از سال ۲۰۱۳ معاون رئیس مجلس بود،  در صورت پیروزی اولین رئیس جمهور از یک حزب راستگرای افراطی در اتحادیه اروپا خواهد بود. هوفر اعلام کرد که می خواهد بر خلاف نقش افتخاری که رؤسای جمهور پیش از او برای اتریش ایفا کردند برای کشورش «رئیس جمهوری واقعی» باشد.

از سوی دیگر، ژان کلود یانکر رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در آستانه رأی گیری از احتمال پیروزی راست افراطی در اتریش ابراز نگرانی کرد. ورود یورگ هایدر از حزب آزادی، به دولت در سال ۲۰۰۰ ، به اعمال تحریم های اتحادیه اروپا در اتریش منجر منجر شده بود.