رای گیری در خصوص لغو سیستم بازنشستگی وزرا در مجلس بحرین

کشور بحرین روز گذشته قدمی دیگر در رابطه با تنظیم هزینه‌ها و افزایش درآمد خزانه داری عمومی برداشت.
به گزارش الشرق الأوسط، مجلس شورای بحرین به دستور شاهزاده حمد عیسی آل خلیفه، امروز جلسه‌ای فوری تشکیل داد تا در خصوص عملی کردن امور محوله به آن در جلسه اول، اقدام کند.
این مجلس قوانینی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده و لغو سیستم بازنشستگی نمایندگان، اعضای شورا و شوراهای شهرداری تصویب کرد.
قرار است که این قوانین پس از تائید توسط پادشاه بحرین طی روزهای آینده به مرحله اجرا در آید.
دستورات کتبی مجلس در خصوص مالیات بر ارزش افزوده و تصویب توافقنامه یکپارچه مالیات بر ارزش افزوده برای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج بود.
در این جلسه همچنین برای سیستم بازنشستگی وزرا و هم رتبه‌های آنها رای گیری شد.
گفتنی است که سه کشور خلیجی سعودی، کویت و امارات یک برنامه تعادل مالی در قالب وام‌ و سپرده به ارزش ۱۰ ملیارد دلار در طول ۵ سال به بحرین تقدیم کردند تا میان درآمدهای خزانه داری عمومی و هزینه‌های آن تعادل ایجاد شود.