عون تمدید دوره قهوه چی را رد می کند… نگرانی از خالی ماندن پست نظامی

1426533580024593000

با نزدیک شدن به پایان دوره سرتیپ ژان قهوه چی فرمانده ارتش لبنان بحران جدیدی درهای این کشور را می کوبد. دوره قهوه چی در ماه سبتامبر (شهریور) گذشته به پایان رسیده بود که تا ماه آگوست (مرداد) آینده تمدید شد.

شتاب در مطرح کردن موضوع تمدید دوره فرمانده ارتش، باعث پیچیده شدن بحران در لبنان شد؛ چرا که میشل عون رئیس جریان «تغییر و اصلاحات» به انتخاب فرمانده ارتش جدید اصرار دارد در حالی که گروه های دیگر با گزینه تمدید دوره قهوه چی، به علت ترس از کشیده شدن خلاء به پایگاه رهبری نهاد نظامی پس از خالی ماندن ریاست جمهوری از ماه می (اردیبهشت) گذشته، مخالف هستند.

منابع آگاه به «الشرق الأوسط» گفتند که طرف های سیاسی در حال بررسی ۳ سناریو هستند. اولین سناریو، تصویب تمدید قهوه چی همزمان با تمدید دوره سرلشکر ولید سلمان رئیس ستاد مشترک ارتش و سرلشکر ابراهیم بصبوص مدیر کل نیروهای امنیت داخلی است. سناریوی دوم، تمدید دوره های سه فرمانده نام برده در سناریوی قبلی به علاوه ۱۵ افسر از جمله شامل روکز، فرمانده هنگ تکاور و داماد عون می باشد. در حالی که سناریوی سوم، که عون آن را مطرح می کند، بر مبنای انتصاب های جدید در همه نهادهای ذکر شده، به امید تعیین داماد خود به فرماندهی ارتش است.