مدیر منطقه ای در خلیج به «الشرق الأوسط»: آماده حمایت از جهت گیری اقتصادی ریاض هستیم

دکتر نادر محمد، مدیر منطقه ای بانک جهانی در شورای همکاری خلیج

دکتر نادر محمد، مدیر منطقه ای بانک جهانی در شورای همکاری خلیج

دکتر نادر محمد، مدیر منطقه ای بانک جهانی در شورای همکاری خلیج اعلام کرد که عربستان سعودی از محیط کسب و کار بالای رقابتی و سرمایه گذاری برخوردار است، که به دلیل قدرت اقتصادی و تداوم ظرفیت و توانایی های رشد این کشور است، و  تحت تاثیر نوسانات قیمت نفت قرار نمی گیرد.

مدیر منطقه ای بانک جهانی در گفتگو با «الشرق الاوسط» بر ادامه همکاری بین عربستان سعودی وبانک جهانی تاکید کرد، و افزود که عربستان سعودی مهم ترین شریک استراتژیک بانک در بزرگترین سطح منطقه، و همچنین در بیش از یک زمینه رشد و توسعه، و در بیش از یک موقعیت جغرافیایی است.

نادر محمد اشاره کرد که بانک از همکاری رو به رشد با عربستان سعودی قدردانی می کند، و برای باقی ماندن اقتصاد عربستان سعودی و بهبود آن، کمک ها و مشاوره های لازم را فراهم می کند. وی توضیح داد که بانک جهانی از ارائه هر گونه بسته از برنامه هایی که موجب افزایش و حمایت از اقتصاد عربستان سعودی از لحاظ فنی می شود لحظه ای تردید نمی کند.

مدیر منطقه ای بانک جهانی توضیح داد که بانک جهانی با دبیرخانه عمومی شورای همکاری خلیج در زمینه های گوناگون مانند حمل و نقل، به ویژه راه آهن، و محیط زیست، و همچنین مؤسسات دیگر خلیجی مشارکت می کند.

وی اشاره کرد که شراکت بانک جهانی با کشورهای خلیج قدیمی و عمیق است، وی توضیح داد: «این شراکت از سال ۱۹۷۵ آغاز شد. آن زمان بانک یک برنامه همکاری فنی با عربستان سعودی تصویب کرد، و دفتر بانک جهانی را در ریاض افتتاح کرد».