پس از توقف حمایت جنبش های «حماس» و «جهاد اسلامی»

436357567467456746745756754

ایران پس از سال ها دوری از حماس، که شامل توقف حمایت مالی و نظامی از این جنبش و همچنین سازمان «جهاد اسلامی» است، در حال حاضر بر نیروی سومی در نوار غزه تمرکز می کند که به نماینده  نیمه رسمی آن تبدیل شده است.

ناظران بر این باورند که ایجاد جنبش جدید «الصابرین»، که به «تشیع» متهم است، تا حدودی با توقف حمایت ایران از حماس و جهاد اسلامی، به علت اختلافات سیاسی مرتبط است.

برخی منابع به «الشرق الأوسط» گفتند: «ایران تمامی وزن خود را برای حمایت مالی «الصابرین» قرار داده است». آن ها افزودند: «درون جنبش های اسلامی، به علت تقدیم حمایت از «الصابرین» به جای آن ها، حالتی از خشم وجود دارد».

حمایت ایران از این جنبش جدید کاملاً آشکار است زیرا این جنبش توانایی پرداخت حقوق به کارکنان و مسلح نمودن عناصر خود را دارد؛ به طوری که به عناصر خود که تعداد آن ها در حدود ۴۰۰ فلسطینی است، ماهیانه بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ دلار پرداخت می کند، در حالی که  به کادرهای ارشد و رهبران خود ماهیانه دست کم ۷۰۰ دلار پرداخت می کند.