النجیفی به «الشرق الأوسط»: به پارلمان باز نمی گردم

فؤاد معصوم رئیس جمهور عراق

فؤاد معصوم رئیس جمهور عراق

در حالی که دو نفر از سه نماینده فؤاد معصوم، رئیس جمهور عراق، یعنی اسامه النجیفی و ایاد علاوی، تمایل خود را برای بازگشت به پارلمان پس از لغو پست معاونان رئیس جمهور، نفی کردند، اما اطلاعات به دست آمده نشان می دهد که نوری المالکی تلاش می کند با بازگشتن به پارلمان و استفاده از مصونیت قضایی از یک سو و درخواست تجدید نظر از دادگاه در لغو پست خود از سوی دیگر، از پیگرد قضایی در قضیه سقوط موصل رهایی یابد.

عباس الموسوی، مشاور رسانه ای مالکی در اظهاراتی به «الشرق الأوسط» تأکید کرد که نخست وزیر سابق اصلاحات حیدر العبادی را تأیید می کند اما عراق کشوری دموکراتیک است و از آنجا که پست معاونان رئیس جمهور مشمول قوانین است، بنابراین برکناری آن ها خلاف قانون اساسی است». الموسوی در پاسخ به این پرسش که آیا مالکی به پارلمان باز خواهد گشت، گفت: «چنین تصمیمی در زمان خود اعلام می شود (..) و تا کنون درخواست تجدید نظر به دادگاه فدرال ارائه نشده است».

النجیفی به نوبه خود به «الشرق الأوسط» گفت: «هنوز هم صفت معاون رئیس جمهور را دارم تا زمانی که رئیس جمهور ما را از پست های خود برکنار کند یا این که از پارلمان تقاضا شود در این امر رأی گیری کند». النجیفی در پاسخ به پرسشی درباره آنچه که در مورد بازگشت هر سه معاون رئیس جمهور به پارلمان گفته می شود، توضیح داد: «در مورد من، این گزینه به هیچ عنوان مطرح نیست».

از سوی دیگر انتصار علاوی یکی از سران جنبش پیمان ملی، که ایاد علاوی ریاست آن را به عهده دارد، درباره علاوی گفت: « به هیچ عنوان قصد بازگشت به پارلمان را ندارد».