رئیس مجلس شورا به «الشرق الأوسط»: شهروندان برای ابراز شادی آماده می شوند

سلطان قابوس به هنگام بازگشت به عمان (عکس از خبرگزاری عمان)

سلطان قابوس به هنگام بازگشت به عمان (عکس از خبرگزاری عمان)

سلطان قابوس بن سعید، سلطان عمان، پس از گذراندن دوره درمان در آلمان، که ۸ ماه به طول کشید، روز گذشته به کشور خود بازگشت.

تلوزیون عمان، سلطان قابوس را نشان داد که بدون کمک کسی از هواپیما پایین آمد. ولی مراسم استقبال بزرگ و یا مردمی در فرودگاه انجام نشد. سلطان در حالی که لبخندی به چهره داشت، در سلامت کامل و آرام به نظر می رسید. و طبق تصاویر پخش شده از تلوزیون، وی از هواپیمایی که او را به مسقط منتقل کرده بود پایین آمد و سپس به سوی خود رویی که او را منتقل می کند رفت.