این آثار توسط موزه انگلیس از یک بازرگان مصادره شدند

موزه بریتانیا اعلام کرد که هشت قطعه باستانی متعلق به پنج هزار سال پیش در دوره سومریان را به عراق باز گرداند. این آثار بعد از حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ دزیده شدند که توسط دست اندرکاران موزه انگلیس تحویل سفارت عراق در لندن شدند.

آثار یاد شده که در حوزه یکی از بازرگانان بودند در ماه مه ۲۰۰۳ توسط اسکاتلندیارد مصادره شدند و بازرگان هم نتوانست مالکیتش بر این آثار باستانی را به اثبات برساند.

به گفته موزه بریتانیا فعالیت این بازرگان متوقف شده است. این آثار شامل جواهرات و مخروط های خاک رسی و انگشتر عتیقه با تراش قدیمی و سر عصای سلطنتی می باشد. کارشناسان موزه انگلیس با استفاده از ۳ اثر موفق به شناسایی اصالت این مجموعه شدند. بسیاری از این اشیاء کتیبه هایی به خط میخی داشتند. خط میخی یکی از کهن ترین خطوط جهان توسط سومری ها برای نوشتن ابداع شد.

به گفته «ایندپندنت» این کتبیه های سومری ثابت می کند که اشیاء باستانی به معبد «اینانو» در شهر «گیرسو» تعلق دارند که امروز به نام «تل» در جنوب عراق شناخته می شود.

این معبد متعلق به «نین گیرسو»‌ یکی از ایزدان سومری در جنوب سرزمین بین النهرین بود.

کارشناسان موزه بریتانیا تجربه زیادی در تحلیل و بررسی آثار تاریخی در این منطقه دارند و گروهی از باستان شناسان عراقی برای کشف آثار تاریخی در منطقه تلو توسط کارشناسان موزه بریتانیا آموزش می بینند. به گفته اطلاعیه ای که توسط موزه بریتانیا منتشر شده «آثار دیگر کشف شده با آثاری که از منطقه تلو استخراج شده تطابق دارند که نشان می دهد به همان منطقه تعلق دارند».

از سوی دیگر، صالح حسین علی سفیر عراق در لندن از تلاش های پیگیر کارشناسان موزه بریتانیا در راستای کشف اصالت این آثار ستایش کرد. او افزود «این تلاش ها بیانگر همکاری بین عراق و انگلیس است. حفظ این آثار تاریخی مسئولیت بین المللی است. ما هم در عراق در پی همکاری برای حفظ میراث تاریخی و بازگشت آثار تاریخی به تاراج رفته هستیم».

 

تحف سومریه تعود إلى العراق بعد ۱۵ عاماً

استعادت بغداد، بمساعده المتحف البریطانی، ثمانی تحف أثریه تعود إلى الحضاره السومریه قبل خمسه آلاف عام، کانت قد نهبت بعد الغزو الأمیرکی للعراق عام ۲۰۰۳٫ وسلم المتحف البریطانی القطع الأثریه إلى السفاره العراقیه فی لندن. وتمکنت شرطه أسکوتلندیارد من استعا