مرکز مشاوره محمد بن نایف مفاهیم ۸۷% از آن ها را اصلاح کرد

مقر امنیت عمومی در ریاض طی بمب گذاری در سال 2003 توسط باند های افراط گرا

مقر امنیت عمومی در ریاض طی بمب گذاری در سال ۲۰۰۳ توسط باند های افراط گرا

پس از گذشت ۱۰ سال از تونل های تاریکی و تکفیر و افراط گرایی، جابر الفیفی به راه راست بازگشت و با فرار از سازمان های تروریستی و بازگشت به عربستان سعودی در ملأ عام توبه خود را اعلام کرد و با فریاد بلندی گفت که هدف مبلغان افراط گرایی تخریب کشورها با هدف قرار دادن ذهن جوانان  است.

الفیفی به «الشرق الأوسط» می گوید که طی پیوستن به گروه های تروریستی، به آن ها اجازه استفاده از تلفن همراه داده نمی شد و در اتاق جداگانه ای می ماندند تا آن ها را برای اجرای عملیات تروریستی آماده کنند. الفیفی که در مرکز مشاوره شاهزاده محمد بن نایف آموزش دید، اشاره کرد که عملیات با هدف انتقام انجام می شدند.

ابو عبد الرحمن یکی از کسانی است که پس از سفری به سوی کمین گاه های افراط گرایان از عراق به عربستان سعودی باز گشت تا دروغ بودن ادعاهای افراط گرایان را فاش کند. آن ها هنگامی که کشف کردند که او با اصول و تفکر آن ها مخالف است او را به مقامات عراقی فروختند و ۵ سال زندان شد تا این که موفق شد فرار کند و خود را به گارد مرزی عربستان سعودی تسلیم کند.

مرکز مشاوره شاهزاده محمد بن نایف توانست مفاهیم ۸۷ در صد از کسانی که تفکر افراطی دارند را اصلاح کند.