1471041647679452900_0

وزارت کشور عربستان سعودی، روز گذشته از بازگرداندن ۳ زن سعودی با ۵ فرزند از بیروت به ریاض قبل از پیوستن وى به داعش خبر داد.

به گفته سرتیپ منصور الترکی سخنگوی رسمی وزارت کشور عربستان سعودی، یکی از شهروندان در تماس با واحد ارتباط امنیتی (۹۹۰) از سفر همسرش به همراه سه فرزندش ۱۰ ساله، ۶ ساله و یکساله‌اش به لبنان با هدف پیوستن به داعش در سوریه گزارش داد

 سرتیپ منصور الترکی در بیانیه ای گفت: ” وزارت کشور با مسئولان امنیتی کشور لبنان در میان گذاشته و خواستار تعقیب و بازداشت آنها شد، مسئولان امنیتی لبنان پس از پیگیری توانستند این سه خواهر و فرزندانشان را شناسایی، بازداشت و با هماهنگی وزارت کشور سعودی به ریاض باز گردانند”.