بازار سهام دبی - عکس از الشرق الاوسط

بازار سهام دبی – عکس از الشرق الاوسط

دبی، الشرق الاوسط – شاخص بازار مالی دبی جهشی تاریخی را ثبت کرد و میزان آن در پایان معاملات روز دوشنبه این هفته به ۷٫۹۲ درصد رسید و ارزش آن به سه میلیارد درهم ( ۸۱۶ میلیون دلار ) افزایش یافت.

شاخص بازار، ۳۲۲٫۳ نقطه را بدست آورد تا روی ۴۳۸۹٫۹ نقطه پایدار بماند، آن هم در میان افزایش قیمت های سهام های ۲۹ شرکت و سقوط سهام های دو شرکت و ثبات قیمت های سه شرکت. از سوی دیگر سهام شرکت هلدینگ ارابتک، فعال ترین از نظر ارزش داد و ستد بود زیرا به ۸۶۵٫۵ میلیون درهم (۲۳۵٫۶ میلیون دلار) رسید، با تحت انحصار در آوردن به میزان ۲۸ درصد از ارزش معاملات بازار، با افزایش قیمت آن به ۴۳ فلس، تا روی ۳٫۳۱ درهم بماند.

«سرمایه گذاری عمومی خلیج» با ماندن روی ۰٫۹۷ درهم در صدر فهرست شرکت های دارای بیشترین افزایش از نظر تغییر در قیمت ها قرار گرفت، در حالی که « سرمایه گذاری و منابع مالی المدینه» جزو دو شرکتی بود که قیمت هایشان با ماندن روی ۰٫۶۱ درهم به میزان تغییر ۹٫۹ درصد رسیدند.

قابل ذکر است که محدوده نوسان رایج در بازار مالی دبی، ۱۵ درصد افزایش به عنوان حداکثر و ۱۰ درصد سقوط به عنوان حداقل است و بخش املاک و تأسیسات مهندسی در صدر مابقی بخش های معامله شده، قرار دارد و سهام آنها از نظر ارزش داد وستد در بازار، به مبلغ ۲٫۲ میلیارد درهم (۵۹۸ میلیون دلار) است و تا میزان، ۷۲٫۳ درصد را تشکیل می دهد.

در ارتباط با سرمایه گذاری خارجی در بازار مالی دبی، مجموع ارزش خریدهای خارجی ها از سهام در روز دوشنبه، به حدود ۱٫۲۸۱ میلیارد درهم (۳۴۸ میلیون دلار) رسیده است که میزان آن، ۴۲٫۷ درصد از کل ارزش خریدها را تشکیل می دهد، در حالی که، مجموع فروش های آنها، به ۱٫۱۸۱ میلیارد درهم (۳۲۱٫۴ میلیون دلار)، به میزان ۳۹٫۴ درصد از کل ارزش فروش ها رسیده است، تا خالص سرمایه گذاری خارجی، به ۱۰۰٫۲ میلیون درهم (۲۷٫۲ میلیون دلار) به عنوان نتیجه فروش، برسد.

علاوه بر این، دیروز شاخص عمومی بورس اوراق بهادار ابوظبی، به میزان افزایش چشمیگر ۵ درصد رسید، به طوری که در سطح ۴۸۰۷ نقطه ثابت ماند و مجموع ارزش کل داد وستد ها، به ۸۸۹ میلیون درهم (۲۴۲ میلیون دلار)، رسید.

سهام ۲۵ شرکت از ۲۹ شرکتی که سهام آنها روز دوشنبه داد و ستد شد افزایش یافت، در حالی که سهام سه شرکت کاهش یافت و یک شرکت بدون تغییر ماند.

علاوه بر این، کمیسیون اوراق بهادار و کالا، بر اتخاذ تدابیری که سلامت بازار مالی را تضمین می کند، تأکید کرد، در حالی که، اقدامات بازرسی، نظارت، شفاف سازی و حاکمیت، چه، درباره هر یک از شرکت های سهامی عام، شرکت های دلالی و بازار های مالی و چه، داد وستد هایی که در بازار مالی، بر طبق بالاترین استاندارد های معتبر جهانی، صورت می گیرد، انجام می شود.

کمیسیون دیروز در گزارش خود توضیح داد که، با توجه کامل، پیگیر همه ی شایعات و گزارشاتی است که اخیراً درباره شرکت «ارابتک» مطرح شد و از این شرکت خواست، به شایعات پاسخ دهد و توضیحاتی برای روشن شدن مطالبی که از سوی شرکت و مدیر اجرایی آن مطرح گردید، ارائه دهد، به طوری که، هماهنگی با شرکت جهت برگزاری کنفرانس مطبوعاتی در اسرع وقت ممکن، برای اطمینان دادن به سرمایه گذاران در خصوص پروژه های آن و جلب اعتماد آنها در کار ها و طرح های آینده، صورت گرفت.

کمیسیون در گزارش خود، از سرمایه گذاران و معامله کنندگان درخواست کرد، فریب شایعات را نخورند و از روش های صحیح داد وستد در بازار ها، بر اساس واقعیت شاخص ها و تحلیل های مالی، پیروی کنند.

کمیسیون اوراق بهادار و کالا یادآور شد که بی تردید، شرکت های سهامی عام داخلی ثبت شده در بورس های اوراق بهادر دولت را به اجرای قانون شرکت های تجاری و ضوابط، ضروریات شفاف سازی و حاکمیت شرکت ها، طبق بالاترین استاندارد و برترین اقدامات بین المللی معتبر سازمان جهانی کمیسیون‌های اوراق بهادار ( آیسکو ) ، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، ملزم می کند.

کمیسیون به سرمایه گذاران، درباره استحکام سازوکارهای فعالیت بازار های مالی دولت، بر طبق سیستم قانونی مستحکم، اطمینان داد و بر اساس آن، تطبیق سازمان ها و راهکار ها را با دقت و توجه کامل انجام می دهد و بر کلیه تخلفات، نظارت دارد، تفاوتی ندارد که، از طریق بازرسی مستقیم دوره ای و ناگهانی یا از طریق سیستم های آنلاین پیشرفته باشد.

این کمیسیون همچنین یادآور شد که نظارت بر تخلفات وقت کافی می خواهد تا بررسی همه داد وستد های معاملاتی، اطمینان یافتن از تخلف، تهیه دلایل و مستندات و اتخاذ تدبیر تنبیهی متناسب با تخلف، بر طبق قوانین و دستور العمل ها، انجام شود.

کمیسیون توضیح داد که درخواست تصمیم گیری درباره توقف فعالیت یک شرکت از شرکت هایی که سهام های آن در بازار، داد وستد می شود، ممکن نیست، مگر در حالات معینی که قوانین و دستور العمل ها به شکل انحصاری، آنها را مشخص کرده است و این حالات، با وضعیت هیچ یک از شرکت های ثبت شده کنونی در بازار مالی، مطابقت ندارد، آنها به سازوکار ها، شرایط تعریف شده برای ثبت، شفاف سازی و دادو ستد پایبند هستند.

این کمیسیون اضافه کرد که در یک چهارم اول سال، شرکت های ثبت شده در بازار های دولت، سود های منطقی بدست آوردند، که از ۱۵ میلیارد درهم ( چهار میلیارد دلار) فراتر رفت و این امر، عملکرد خوب این شرکت ها را نمایان می کند و عملکرد متمایز اقتصاد کلان و خرد و میانگین های رشد قدرتمند اقتصاد ملی را منعکس می کند که به ۴٫۵ درصد رسید و انتظار می رود، بر طبق گزارشات تحلیل گران، که اعلام کردند، یک چهارم دوم سال، کسب سود ها با همان میانگین ها ادامه یابد، که عملکرد مثبت و احتمال رشد مطلوبی ای را نوید می دهد که، اعتماد به پایه های بازار های مالی را جلب می کند.

کمیسیون اوراق بهادار اعلام کرد که کاهش قیمت سهام ها و افزایش آنها، از ویژگی های بازار های مالی است، که در آن به صورت چرخشی، نوبت به صعود و سقوط می رسد و انتظار می رود که، پس از افزایش های منطقی در بازارها، طی سال گذشته و چهار ماه اول امسال، موج اصلاحی به وقوع بپیوندد، بویژه، در پی ارتقاء بازار های مالی بر اساس « شاخص مورگان استنلی »، با توجه به اینکه برخی سهام های شرکت هایی که ثبت آن بر شاخص انجام می شود در معرض نوسات قیمتی ناشی از ورود سرمایه گذاران جدید به بازار قرار گرفته است و از میان آنها، مؤسسات مالی بزرگی که افزایش گسترده در قیمت های آنها بدست آمد و در همان وقت در معرض فشار ها برای فروش از جانب این موسسات و حفظ سرمایه گذاری قرار گرفت و این امری است که، کاهش میزان سرمایه گذاری خارجی در ماه ژوئن (حزیران) در مقایسه با ماه پیش از آن را، توضیح می دهد.

این کمیسیون اشاره کرد که این امر به شکل، عملیات های گردش مالی، از جانب بعضی از مؤسساتی که میزان وام دهی مجاز آن با ضمانت سهام ها، فراتر رفت، منعکس شد، علاوه بر، میزانی که به طور میانگین، از ۴ درصد عملیات های باز خرید حاشیه امنیت انجام شده توسط شرکت های دلالی که دارای مجوز فعالیت در سیستم دادوستد بر حاشیه هستند، فراتر نرفت.

به گفته این کمیسیون، بازارهای جهانی وضعیت های مشابهی دارند و در آنها سهام های برخی شرکت های بزرگ در معرض کاهش های گسترده هستند ، با توجه به برخی عوامل غیر منتظره ارزش افزایی یا ژئو سیاسی یا غیر آن، سپس بلافاصله پس از از بین رفتن این شرایط به حالت اول برگشت و این امر احتمالات خوش بینی درباره اوضاع شرکت های ثبت شده در بازار های داخلی را با در نظر گرفتن آنچه توضیح داده شد، تقویت می کند.

و کمیسیون تأکید کرد که شرکت های دلالی که از نسبت وام دهی مجاز خود به وسیله ی داد و ستد در حاشیه فراتر رفتند در موردشان تدابیر و مجازات های قانونی مناسب اتخاذ می شود و همه معامله گران و سرمایه گذاران را به پایبندی به دستورالعمل ها و تصمیمات صادره شده خود، اتکاء به منطق در تصمیم گیری برای سرمایه گذاری،عدم پیروی از دیگران، پرهیز از توجه به شایعات، در نظر گرفتن شاخص سود دهی مضاعف شرکت ها و فراوانی نقاط ورود مطلوب برای وارد شدن به بازار فرا خواند که ثمره مثبت آن برای سرمایه گذاران و بازار های مالی خواهد بود.

در این مورد، خادم القبیسی، رییس هیئت مدیره شرکت «هلدینگ ارابتک»، گفت که شرکت وی در حال حاضر روی تجدید ساختار کار می کند. وی به طرحی با محوریت تجدید تمرکز بر فعالیت های اصلی شرکت در بخش پیمانکاری ها و تأسیسات، با هدف بهبود بخشیدن بهره وری و کارآمدی، اشاره کرد.

القبیسی در کنفرانس مطبوعاتی که روز یکشنبه برگزار شد، اعلام کرد که این شرکت هیچ یک از پروژه ها را لغو نخواهد کرد و آنها را ادامه خواهد داد و گروه جدید، صاحب نظرات کارشناسی و کارآمدی های برتر، همراه با مدیر اجرایی که متخصص در بخش پیمانکاری ها است تعیین خواهد شد اما در خصوص گسترش فعالیت های دیگر مانند نفت، گاز و املاک، در اتحادیه ها بر روی آنها تمرکز خواهد شد.

رییس هیئت مدیره «ارابتک» تأکید کرد که پروژه یک میلیون واحد مسکونی در مصر پروژه راهبردی مهم برای شرکت است و به مرحله طراحی رسیده است و اخبار خوبی درباره آن به زودی خواهد رسید.

القبیسی توضیح داد که سهام «ارابتک»، دلیل اصلاح قدرتمند اخیر، در بازار دبی نیست و اشاره کرد که این شرکت قصد دارد که نتایج یک چهارم دوم را تا پایان ماه ژوئیه جاری اعلام کند و نتایج، مثبت خواهد بود و در اظهارات تلویزیونی تأکید کرد که همه پروژه های شرکت « ارابتک» ادامه دارد. از جمله آن ها پروژه عظیم آن در مصر است، به علاوه وی بر تفکر «آبار»، درباره افزایش سهمش در سرمایه « ارابتک»، تأکید کرد، اما او مهلت یا میزان مشخصی را برای این تصمیم تعیین نکرد و گفت که در وقت خود بر طبق دستور العمل رایج، آن را اعلام خواهد کرد.

زمانی را که، «آبار»، به خرید سهام حسن اسمیک، رییس سابق « ارابتک» فکر می کرد معلوم نکرد، القبیسی شرح داد که سهم اسمیک و غیر آن، محدود به نام های تعدادی از افراد شده است اما جمع بندی ارزش مایملک اسمیک و اخیراً اعلام آن به شکل کامل از جانب سازمان های نظارتی، سبب آشفتگی داد و ستد، بر سهام می شود.

سهامداران و سرمایه گذاران را به بررسی واقعیت شرکت ، مصاحبه مسؤولین درباره آن و عدم توجه به شایعات فرا خواند. به علاوه وی از سازمان های نظارتی برای توضیح فعالیت های شفاف سازی مالکیت سهام های افراد از ابتدا، دعوت کرد، تا مسائل برای معامله گران، روشن شود.

وی اعلام کرد که ارزش پروژه های شرکت « ارابتک» به ۲۶٫۲ میلیارد درهم (هفت میلیارد دلار) می رسد و در مرحله بعدی، افزایش خواهد یافت.

وی اشاره کرد که این شرکت قادر است روی مراحلی بعدی پروژه ها سرمایه گذاری کند، زیرا امور مالی شرکت در وضعیت قدرتمندی است و بنا بر توصیف او، به قرض دادن نیاز ندارد و تصریح کرد که شرکت گردش مالی برجسته دارد و نیازی به سرمایه گذاری ها در دوره بعدی ندارد.