بازار طلا

بازار طلا

هفتە گذشتە بازار تحرکات خاصی را تحت تاثیر عوامل داخلی و خارجی بە ثبت رساند. در این میان بازار ارز و طلا تب و تاب دیگری داشت کە در نوشتار این هفتە بیشتر بە این تغیرات پرداختە می شود. باید خاطر نشان کرد کە بازار بورس نیز در هفتە گذشتە دچار نوسانات شدیدی بود کە در جستاری مختصر بە آن پرداختە خواهد شد.

درساعات پایانی پنج شنبە ١۵ اسفند ٩٢ هر دلار آمریکا به قیمت ۳٠۵۵ تومان، یورو ۴١٩۵ تومان ، پوند بریتانیا ۵١٠٠ تومان در بازار معامله شد و این در حالی است که نرخ مبادلاتی دلار در همین روز از سوی بانک مرکزی ایران ٢۴٩۵ تومان، یورو ٣۴٢۵ تومان و پوند بریتانیا ۴١٧٠ تومان قیمت گذاری شده است.

جدول قیمت طلا (برای دیدن عکس در سایز بزرگتر روی آن کلیک کنید)

جدول قیمت طلا (برای دیدن عکس در سایز بزرگتر روی آن کلیک کنید)

بنا بر نرخ اعلامی توسط اتحادیە طلا و جواهر تهران سکە تمام بهار آزادی نیز کە تا روز دوشنبە توانستە بود رکورد یک میلیون تومان را بشکند در پایان ساعات کاری روز پنجشنبه در قیمت ٩٨١٠٠٠ تومان ثابت ماند.در جدول ها می توانید آخرین ریز قیمت ارز و طلا را مشاهدە کنید.

در آخرین روز هفتە گذشتە ٨ اسفند ٩٢ هر دلار کمتر از ٣٠٠٠ تومان معاملە شد کە در ادامە سیر صعودی دو هفتە اخیر در اوایل این هفتە جهشی ۴٠ تا ۵٠ تومانی نشان داد و در اواسط هفتە خود را بە بالای ٣١٠٠ تومان رساند، کە جهشی بی سابقە در چند ماه اخیر بود.

خیابان فردوسی تهران این روزها جنب و جوش دیگری دارد. این خیابان کە نبض معاملات ارزی ایران را در دست دارد، دوبارە شاهد رفت و آمدی چشمگیر شدە کە تداعی کنندە روزهای پایانی سال های ‌قبل است. افزایش تقاضا برای خرید ارز، حجم معاملات را بە طرز قابل توجهی نسبت بە چند ماه قبل بالا بردە است. تحولات بازار ارز را می توان تا حد زیادی متاثر از عرضە و تقاضا دانست.

سفرهای نوروزی سهم بسزایی در افزایش نرخ ارز به ویژه دلار دارند. بە گفتە محمد یکی از سودا گران ارز در خیابان فردوسی تهران، بیشتر مراجعە کنندگان مصرف کنندە ارز هستند و قصد سفر دارند نە سرمایە گذاری.

جدول قیمت ارز (برای دیدن عکس در سایز بزرگتر روی آن کلیک کنید)

جدول قیمت ارز (برای دیدن عکس در سایز بزرگتر روی آن کلیک کنید)

به گزارش وزارت فرهنگ ترکیه سال گذشته میلادی با وجود سقوط ارزش ریال ۱۱۹۲۰۰۰ ایرانی به این کشور کردند. امسال نزول حدودا ۲۰درصدی ارزش لیره ترکیه نسبت به سایر ارزهای جهانی می تواند در تشدید میزان خرده فروشی ارز مسافرتی بسیار کارساز باشد.

باید خاطر نشان کرد کە چشم اندازهای تورمی نیز نقش بسزایی در تعیین رفتار متقاضیان دارد. فاز دوم هدفمندی یارانەها کە از سال آیندە بە اجرا در می آیند و شامل افزایش ٢٠ و ٢۴ درصدی قیمت آب و برق و نیز افزایش نرخ گاز است، محرک خوبی می تواند برای پس انداز کنندگان ایرانی باشد.

در این میان جهش ناگهانی قیمت ارز و طلا در اوایل هفتە گذشتە تا حد زیادی تحت تاثیر نگرانی‌های ژئوپولیتیک جاری اکراین کە باعث تقابل روسیە و غرب شده، قرار داشت کە با فروکش کردن تب حمله روسیه به اکراین طلا و ارز در بازارهای جهانی دوبارە با کاهش قیمت همراه شد. همراه با خبر ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر واریز شدن قسط اول دارایی‌های ایران به حساب بانک مرکزی در سوئیس و نیز واریز قسط دوم ظرف یک یا دو روز آینده تا حدودی بازار طلا و ارز داخلی نیز آرام گرفت.

با بازگشت این حجم ارز به ایران برخی از کارشناسان معتقدند دلار تا مدتی جهش قیمتی چندانی نخواهد داشت، ولی با توجه بە تورم مورد انتظار حاصل از فاز دوم هدفمند سازی یارانەها و نیز تعیین قیمت ٢۶۵٠ تومانی دلار در بودجه مصوب مجلس برای سال ۱۳۹۳ طبعا بازار آزاد فضای کافی برای تحرک بالای ٣٠٠٠ تومان را براحتی خواهد داشت.

نمودار قیمت دلار (برای دیدن عکس در سایز بزرگتر روی آن کلیک کنید)

نمودار قیمت دلار (برای دیدن عکس در سایز بزرگتر روی آن کلیک کنید)

بازار ایران روز پنج شنبه معاملاتش را بست و تعطیل شد. این در حالی است کە بازارهای جهانی تحت تاثیر عوامل تعیین کنندە همچنان در تکاپو هستند. قیمت طلای جهانی بدلیل بحران ژئوپولیتیک اکراین و تقابل تهدید امیز روسیە و آمریکا و نیز انتشار گزارش ADP آمریکا مبنی بر رشد پایین استخدام بخش خصوصی و نرخ بیکاری دوبارە رو بە افزایش گذاشت و در دقایق پایانی قیمت ١٣۵١ دلار را ثبت کرد کە انتظار می رود این روند همچنان ادامە یابد و با توجه بە فریز قیمتها در ایران در روز جمعە باز هم در اوایل هفتە ایندە شاهد جهش قیمتها باشیم.

بخش مسکن نیز همچنان در رکود بە سر می برد و بە نظر می رسد کە سرمایه گذاران بخش مسکن در انتظار خبرهای بهتری از عوامل تاپیرگذار بر بخش مسکن از قبیل قیمت حامل های انرژی، مصالح ساختمانی، افزایش قیمت تراکم و سیاست‌های بانکی بسر می برند.همچنین انتظار نمی رود کە بخش مسکن با اعطای وام های ٣۵ میلیونی و ۵٠ میلیونی تکان آن چنانی بخورد، این میزان وام مسکن درصد کوچکی از قیمت مسکن در تهران و کلان شهرها را تشکیل می دهد. بنابراین تاثیر چشمگیری در تهران و کلان شهرها نخواهد داشت و بیشتر در شهرهای کوچک می توان شاهد افزایش گردش معاملات در بازار مسکن بود.

در هفتەای کە گذشت در روز دوشنبە در حالی کە قیمت سکه و ارز به اوج خود در چند ماه اخیر رسیده بود، شاخص بازار بورس در این روز به صورت چشمگیری کاهش یافته و بە٧٨٠٠٠ واحد کە پایین ترین حد خود در ٣ ماە گذشتە بود رسید. شاخص بورس در هفتە گذشتە از بالای ٨٠٠٠ بە زیر ٧٩٠٠٠ واحد سقوط کرد. این شاخص در ماه گذشته نزدیک به ۸۵ هزار واحد بود.

نمودار قیمت طلا (برای دیدن عکس در سایز بزرگتر روی آن کلیک کنید)

نمودار قیمت طلا (برای دیدن عکس در سایز بزرگتر روی آن کلیک کنید)

با بازگشایی نماد شرکت های پتروشیمی، اخبار مثبت در حوضە سیاست خارجی ایران و نیز خبر واریز اقساط دارایی های خارجی این کشور، بورس اوراق بهادار تهران پس از چند روز افت شدید، در روز چهارشنبه سیری صعودی را تجربە کرد و از افتادن در کانال ۷۷ هزار واحدی نجات پیدا کرد. به این ترتیب با افزایش قیمت برخی سهام شرکت ها در معاملات آخرین روز بورس هفتە گذشتە، شاخص بازار با رشدی نزدیک بە ۴٠٠ واحد به کانال ۷۸ هزار و ۴۴۷ واحد رسید.

شرکت‌های پتروشیمی وزن بالایی را در بورس تهران دارا هستند و هرگونه تغییر در قیمت آن‌ها در عملکرد روی شاخص کل بازتاب قابل توجهی دارد و بە نظر می رسد تا زمانی کە مشکل قیمت خوراک شرکت های پتروشیمی بین مجلس و دولت حل نشود بازار بورس نفس راحتی نخواهد کشید و اعتماد متزلزل بە سرمایه گذاری در بازار سرمایە تثبیت نخواهد شد و کماکان بە سوی پایان سال شاهد نوسانات این چنینی در معدودە زیر ٨٠٠٠٠ واحد خواهیم بود.

شاخص کل بورس تهران (برای دیدن عکس در سایز بزرگتر روی آن کلیک کنید)

شاخص کل بورس تهران (برای دیدن عکس در سایز بزرگتر روی آن کلیک کنید)