دارالفنون

دارالفنون

مام جمعه مشهد در همایش وحدت حوزه و دانشگاه امیر کبیر را عامل ایجاد سکولاریسم در ایران معرفی کرد و گفت: «یکی از افرادی بود که باعث ایجاد تفکر سکولاریسم در کشور ما شد و با ایجاد و تاسیس مدرسه دارلفنون و به کار گماشتن آخوندزاده و میرزا ملکم خان بی دین و سکولار سعی کرد اجازه ندهند دین به دارلفنون نفوذ کند.»

به گزارش مجله مهر، آیت الله احمد علم الهدی، دیروز در همایش وحدت حوزه و دانشگاه که در سالن همایش های دانشگاه علوم اسلامی رضوی در مشهد برگزار شد گفت: بزرگترین خسارتی که علم و دانش غربی به بلاد اسلامی و از جمله کشور ما وارد کرد پیدایش سکولاریسم در عرصه آموزش و پرورش بود. تعلیم سکولاریسم زیر پای جوامع علمی ما را خالی کرد و علت این مسئله پیدایش مدرنیته و رنسانس علمی در غرب و کشورهای غربی بود

امام جمعه مشهد ادامه داد: در دوران قاجار وقتی با رشد علمی اروپا مواجه شدند فکر کردند چون در آنجا دین از میان برداشته شده رشد علمی ایجاد شده پس بنابراین فکر کردند می توانند در جامعه ما هم این کار را کرد و این تفکر را پذیرفت. میرزا تقی خان امیر کبیر یکی از افرادی بود که باعث ایجاد تفکر سکولاریسم در کشور ما شد و با ایجاد و تاسیس مدرسه دارلفنون و به کار گماشتن آخوندزاده و میرزا ملکم خان بی دین و سکولار سعی کرد اجازه ندهند دین به دارلفنون نفوذ کند و این کار بخاطر این بود که آنها در سفری که به روسیه داشتند فکر کردند عامل پبشرفت آنها بی دینی است.

عضو مجلس خبرگان رهبری به تاسیس دانشگاه در ایران هم اشاره کرده و گفت: انگلیس ها دانشگاه را برای این منظور در ایران تاسیس کردند تا به خیال خودشان در مقابل حوزه جبهه ای درست کنند. آنها در ابتدای تاسیس دانشگاه مقید بودند هیچ نشانه ای از دین در دانشگاه ها دیده نشود اما بعدا در بین همین دانشگاه ها که آنها یا اهداف استعماری و برای سلطه بر افکار ملت ما ساخته بودند جوانان استعمار ستیز و دین دار سر بر آوردند.

آیت الله علم الهدی خاطره ای از حداد عادل نقل کرد و صحبت هایش را اینطور ادامه داد: من خودم از حداد عادل شنیدم که می گفت وقتی دانشجو بودم روزی که وقت نمازم تنگ شده بود و قصد اقامه نماز در دانشگاه را داشتم دنبال جایی می گشتم تا بتوانم دور از دید دیگران نمازم را بخوانم. ببینید وضعیت چگونه بوده که نماز خواندن در دانشگاه تهران یک نقطه ضعف محسوب می شده و این در واقع همان خسارت بزرگی بود که بر پیکر علم در کشورمان بوجود آمد.