شورای جماعت: سازمان در حال بررسی تشکیل رهبری توافقی برای جلوگیری از به وجود آمدن شکاف

1425510681764769700

یک منبع دولتی اردنی به «الشرق الأوسط» گفت که اموال و املاک متعلق به جماعت اخوان المسلمین در اردن، به حکم قانونی به کسانی انتقال می یابد که به تازگی مجوز جدیدی برای جماعت دریافت کرده اند.

در بین شکاف های به وجود آمده میان جماعت، برخی منابع آگاه از درون جماعت اخوان المسلمین، فاش کردند که مجلس شورای جماعت، در حال بررسی موضوع مجوز جدید هستند که برخی رهبران جماعت برای تشکیل سازمانی اردنی و مستقل از جماعت مادر در مصر اخذ کرده اند.

این منابع به «الشرق الأوسط» توضیح دادند که جلسه روز گذشته مجلس شوری، ایده تشکیل دفتر اجرایی جدیدی برای جماعت که به صورت «توافقی باشد»، و همچنین ناظر عمومی جدید، که آنهم به صورت «توافقی باشد» را بررسی کرد. منابع گفتند که تعدادی از رهبران میانه رو جماعت، برای ایجاد توافق داخلی بین جماعت اخوان المسلمین، و معالجه اختلافات به وجود آمده با گروه عبدالمجید ذنیبات، و رهبرانی که دو هفته پیش در پی درخواست مجوز جدا شدند، ایده استعفای دکتر همام سعید، ناظر عمومی کنونی، و تعیین دکتر عبداللطیف عربیات را به جای وی، مطرح کردند.