یک منبع دیپلماتیک: از ۱۲ وزیر به جای ۳۲ تشکیل می گیرد

34t45y36y36y356y356y

 یک منبع دیپلماتیک به “الشرق الاوسط” گفت که تشکیل دولت وفاق ملی لیبی در شهر صخیرات مغرب امروز اعلام کند.

وی افزود که کمیته گفتگوی لیبی که مهندسی شرایط صخیرات است روزگذشته به صخیرات رسیدند تا به تشکیل دولت وفاق ملی لیبی می رسد.

وگفت: ” دولت وفاق ملی لیبی از ۱۲ وزیر به جای ۳۲ تشکیل می گیرد”.