کاهش نگرانی ها از سوی مقامات درباره افزایش قیمت سوخت که ممکن است تا ۴۰% برسد

پمپ بنزین در شارجه

پمپ بنزین در شارجه

پس از تصمیم ابوظبی مبنی بر برداشته شدن یارانه دولتی سوخت، از اول آگوست (مرداد ماه) آینده، اماراتی ها امروز در انتظار اعلام نتایج کمیته پیگیری قیمت سوخت هستند.

عبد الله سالم الظاهری، رئیس اجرایی شرکت ملی پخش نفت ابوظبی (پخش ادنوک)، به سطح قیمت های جدیدی که به اجرا در خواهد آمد، و کیفیت و چگونگی افزایش قیمت سوخت اشاره کرد و گفت که میزان هزینه های سوخت به نسبت در آمد روزانه هر فرد تفاوت دارد، و به عوامل مختلف، از جمله استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی به جای خودروهای شخصی در زندگی روزمره و همچنین تفاوت در نرخ مالیاتی که به مصرف کننده تعلق می گیرد، بستگی دارد.

الظاهری سعی کرد نسبت به نگرانی از افزایش قیمت های سوخت که ممکن است به ۴۰ درصد قیمت های کنونی برسد، اطمینان خاطر داد. وی توضیح داد که سطح افزایش ماهیانه برای خودروهای ۴ سیلندر، که پنجاه درصد خودروها در امارات را تشکیل می دهند، اگر حداقل ۱۰ درصد افزایش یابد حدوداً ۷ درهم خواهد بود و اگر میزان افزایش از ۴۰ درصد بیشتر شود ۲۸ درهم خواهد شد.