افزایش قیمت های نفت پس از اظهارات وزیر نفت عربستان

علی النعیمی وزیر نفت عربستان

علی النعیمی وزیر نفت عربستان

علی النعیمی وزیر نفت عربستان، تحسین بان کی مون دبیر کل سازمان ملل از کار ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان را منتقل کرد و گفت هنگامی که چند روز پیش با بان کی مون در ریاض ملاقات کرده بود، وی گفته بود: «ملک سلمان ظرف مدت ۱۰ روز کارهایی را انجام داد که معمولاً رهبران جدید در طول ۱۰۰ روز انجام می دهند».

النعیمی که در انجمن اقتصادی جازان سخن می گفت، از بازار سرمایه ابراز رضایت کرد. با وجود ابراز خرسندی وزیر نفت از اوضاع کنونی بازار؛ اما از پرسشهای خبرنگاران که برای اطلاع از نظر وی درباره بازارهای نفتی و قیمت های کنونی، به دنبال او به جازان (جنوب عربستان) رفته بودند ناخشنود شد؛ و به آنها گفت: «چرا می خواهید در بازار اختلال ایجاد کنید؟ بازار آرام و پایدار است، اجازه دهید همین گونه بماند». وی افزود: «تقاضا در حال رشد است».

قیمت های نفت پس از اظهارات روز گذشته وزیر نفت عربستان، و همچنین اعلام روز گذشته، در خصوص اطلاعات وارده مبنی بر تولید بالاتر از حد انتظار کارخانه های چینی، افزایش یافت».