وزیر کشور لبنان: طرح متعادل به رهبری ملک سلمان نتیجه خواهد داد

نهاد المشنوق وزیر کشور لبنان

نهاد المشنوق وزیر کشور لبنان

نهاد المشنوق وزیر کشور لبنان اوضاع امنیتی کشورش را به علت برداشتهای درست سیاسی و «حداقل» انسجام ملی در مورد مسئله تروریسم، «تحت کنترل» دانست.

المشنوق در گفتگویی مفصل با «الشرق الأوسط» که در دفتر وی در وزارت خارجه لبنان انجام شد، گفت که اوضاع امنیتی در لبنان تحت کنترل است اما نمی توان آن را بالاتر از این توصیف کرد. وی افزود: «من بر خلاف آنچه گفته می شود، و در مقایسه با بسیاری از کشورهای اطراف، این وضعیت را خوب می دانم».

المشنوق توافق بین آمریکا و ایران را بعید دانست، که در این صورت منجر به بحرانی تر شدن اوضاع منطقه خواهد شد. وی با گفتن این که این بحران در لبنان به صورت ترور نمایان خواهد شد، توضیح داد: «تخصص ما در لبنان ترور است، و همه گزارش هایی که به دست می رسد نشان از این دارد که احتمال بزرگی وجود دارد که با یک سلسله ترور مواجه شویم».

المشنوق حضور مبارزانی از حزب الله در سوریه را فشار بر اوضاع امنیتی در لبنان توصیف کرد و این حضور را «بخشی از دسته بندی ایران دانست». وی ادامه داد: «با تمام این اوصاف، امکان ندارد که طرح ایران در منطقه به موفقیت برسد».

در مقابل، المشنوق گفتگوهای متعادلی که ملک سلمان پادشاه عربستان انجام می دهد را اینطور وصف کرد: «شکی نیست که موفقیت هایی کسب خواهد کرد، زیرا سرفصل آن مهار است نه تهاجم، و در صورتی که تحت نظارت عربستان انجام شود باعث باز شدن درب های بیشتری به روی گرایشات سیاسی مختلف می شود.. این مهم ترین حرکت است، زیرا پوشش دیگری برای مهار آن وجود ندارد، و هیچ کشور دیگری نمی تواند این نقش را ایفا کند».