وزیر انرژی عربستان سعودی: دوران مازاد عرضه نفت پایان یافت

1466640269929173000 (1)

خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان سعودی تاکید کرد اشباع ذخیره نفت که آن را برای حدود دو سال به طول انجامید، ودر سرتاسر جهان مسیر فلج کننده ای در پیش گرفته بود، دوران مازاد عرضه نفت پایان یافت، وبالاخره از بین رفته است.

وی افزود که کشورهای آسیایی، اکنون اشتهای بیشتری برای نفت دارند، در حالی که تولید نفت خام در آمریکا، نیجریه و مناطق دیگر کاهش داشته است.

الفالح در گفتگو با ” هیوستون کرانیکل” چاپ امریکایی اظهار داشت که سرمایه گذاری عربستان سعودی در ظرفیت تولید نفت خام ادامه خواهد کرد.

الفالح گفت: اکنون از دوران مازاد عرضه نفت عبور کرده ایم، نفت خام مازاد از بازار خارج شده است و هم اکنون باید مقداری که هنوز در بازار وجود دارد را به نحو احسن مدیریت کنیم تا شرایط به حال عادی بازگردد.