جدیت وزیر انرژی عربستان سعودی در آستانه نشست پنجشنبه اپک.. و نا امیدی خبرنگاران

خالد الفالح وزیر انرژی عربستان سعودی

خالد الفالح وزیر انرژی عربستان سعودی

تعداد زیادی از روزنامه نگاران در انتظار رسیدن خالد الفالح وزیر انرژی عربستان سعودی در ورودی هتل «پارک هایت» در وین تجمع کرده بودند تا شاید اظهارنظری از او پیش از اولین مشارکتش در نشست سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اپک) به دست آورند.

اما الفالح پس از آن که چند دقیقه مانده به ساعت بیست و چهار دو شب پیش به وین رسید و درب جانبی را برای ورود به هتل انتخاب کرد، خبرنگاران نا امید شدند. وقتی که الفالح وارد آسانسور می شد خبرنگاران نتوانستند به او برسند و هنگامی که سؤالات خود را مطرح کردند درب آسانسور بسته شد. صبح روز گذشته نیز هنگامی که الفالح از درب جانبی هتل خارج می شد و به سوی ساختمان «اپک» می رفت، چند قدم جلوتر از خبرنگاران بود و آن ها باز هم نتوانستند به او برسند.

دکتر محمد الرمادی، تحلیل گر، در اظهارنظر درباره این رخداد گفت: «این کاملاً طبیعی است، زیرا الفالح نمی خواهد اولین تصریحاتش به عنوان یک وزیر در وین از سوی رسانه ها به روش اشتباهی منتقل شود، به خصوص این که بازار بسیار علاقمند است بداند او چگونه فکر می کند». خبرگزاری «رویترز» نیز به نوبه خود در گزارشی رسیدن الفالح به اتریش آن هم سه روز پیش از برگزاری نشست های اپک را یکی از نشانه های جدیت او در کار با سازمان دانست.

الفالح صبح روز گذشته به مقر «اپک» رفت و به مدت یک ساعت و نیم با عبد الله البدری دبیر کل سازمان جلسه داشت، و سپس به منظور آشنایی با سازمان در ساختمان گشتی زد.

جلسه فردا، اولین جلسه الفالح خواهد بود. او بر کرسی خواهد نشست که پیش از او چهار وزیر بر آن نشستند و آخرین آن ها علی النعیمی بود به مدت بیست سال برای مدیریت بازار و سازمان، که اعضای آن بجز در موارد اندکی به عدم پایبندی به سقف تولید شناخته می شوند مبارزه کرد. الفالح همین چالش را در پیش رو خواهد داشت و در برابر سازمانی قرار خواهد گرفت که اعضای آن در مورد قیمت ها و سیاست دفاع از سهمیه اختلاف نظر دارند.