روزنامه به ادامه چاب ان در لبنان تاکید کرد وبه مقامات لبنانی را مسئول حفاظت از جان کارکنان دفتر روزنامه دانست

دفتر روزنامه "الشرق الاوسط" در بیروت

دفتر روزنامه “الشرق الاوسط” در بیروت

روزگذشته تعدادی از جوانان لبنانی به دفتر روزنامه “الشرق الاوسط” در بیروت حمله کردند.

روزنامه الشرق الاوسط، در بیانیه ای خود این حمله گروهی از جوانان ناشناس به دفتر خود در بیروت را محکوم کرد، وبه مقامات لبنانی را مسئول حفاظت از جان کارکنان دفتر روزنامه دانست.

“الشرق الاوسط” تاکید کرد که ادامه چاپ آن در لبنان تاثیر نخواهد گذاشت، با تاکید بر احترام روزنامه به لبنانی ها، بیان داشت که خلاء کاریکاتور واقعیت تلاش ها برای سیطره بر لبنان و دور نگه داشتن آن از محیط عربی را ترسیم می کند.

از سوی دیگر، بسته شدن دفترهای «العربیه»‌ و«الحدث» در بیروت انجامید.

شبکه “العربیه” گفت: “به طور طبیعی، العربیه به پوشش اوضاع لبنان و پیگیری تحولات آن در همه زمینه‌ها ادامه خواهد داد، شبکه به مخاطبان خود در لبنان تاکید می‌کند که به پوشش اوضاع لبنان پایبند است و این بازنگری در ساختار، اثری بر روابط نزدیکش با مخاطبان لبنانی نخواهد داشت”.