پادشاهی عربستان پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری را به وی تبریک گفت

جشن تونسی های طرفدار السبسی در پایتخت تونس دو روز پیش بعد از اعلام پیروزی وی در انتخابات ریاست جمهوری (إ.ب.أ)

جشن تونسی های طرفدار السبسی در پایتخت تونس دو روز پیش بعد از اعلام پیروزی وی در انتخابات ریاست جمهوری (إ.ب.أ)

پادشاهی عربستان سعودی روز گذشته، پیروزی الباجی قائد السبسی در انتخابات ریاست جمهوری تونس را تبریک گفت. ملک عبدالله بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان پیام تبریکی به السبسی فرستاد و در آن با تبریک این پیروزی از طرف خود، دولت و ملت عربستان، تندرستی و خوشبختی، و پیشرفت و شکوفایی را برای ملت تونس آرزومند شد.

شاهزاده سلمان بن عبدالعزیز، ولی عهد، معاون نخست وزیر و وزیر دفاع عربستان نیز با ارسال پیام مشابهی برای القائد السبسی، زیباترین آرزوها و تندرستی و شادکامی برای وی و پیشرفت و شکوفایی را برای تونس خواستار شد.

از سوی دیگر السبسی پس از اعلام پیروزی اش در انتخابات ریاست جمهوری در دو روز گذشته، وعده داد که صفحات گذشته را پشت سر نهاده و بر آزادی رسانه ها در کشور حفاظت خواهد کرد. وی همچنین تأکید کرد که نخست وزیر دولت آینده «امکان ندارد که از وزرای پیشین (رئیس جمهور اسبق، زین العابدین بن علی) باشد».

محمد منصف المروزوقی نیز به نوبه خود از تأسیس جنبش «دولت شهروندان» خبر داد و گفت که هدف از این تشکل جدید «جلوگیری از بازگشت استبداد است.. چرا که برخی تندروها و استبدادگران خواهان بازگرداندن تونس به کادر قدیم خود هستند».