شورای عالی اسلامی الجزایر: نوشتن آمازیغی به الفبای عربی موجب گسترش آن در مغرب عربی می شود
الجزایر – بو علام غمراسه

شورای عالی اسلامی الجزایر -بزرگ ترین موسسه مذهبی وابسته به نهاد ریاست جمهوری – این روزها جنجال آفرین شده است. این شورا خواهان نوشتن زبان آمازیغی به الفبای عربی شد که البته قبایل آمازیغی با چنین طرحی مخالفت می کنند. زبان آمازیغی به دنبال تلاش گسترده ساکنان قبایل آمازیغ به عنوان زبان رسمی کشور شناخته شد. آنها می خواهند زبان خود را با رسم الخط لاتین بنویسند و بعد از این دوره انتقالی بتوانند از خط اصلی خود که «تیفیناغ» نام دارد استفاده کنند.
جشن سال نوی آمازیغی در ۱۲ ژانویه (۲۲ دی) برگزار شد. در حالیکه از دوره کنونی در الجزایر با عنوان مرحله «آشتی با هویت» یاد می شود بو عبد الله غلام الله رییس شورای اسلامی بحث تفرقه برانگیز را مطرح کرد.
او روز چهارشنبه ۱۶ ژانویه (۲۶ دی) در اظهاراتی در شهر تیزی وزو -یکی از مناطق مهم قبایل آمازیغ- گفت «نوشتن زبان آمازیغی به خط عربی موجب شکوفایی و گسترش آن می شود و این چیزی است که باید به آن افتخار کرد. همچنانکه شیخ عبد الحمید بن بادیس گفته ما آمازیغ ها عرب هستیم و اسلام دین ما و عربی زبان ماست».
او افزود «شواهد علمی و تاریخی نشان می دهد که اگر خواهان آینده روشنی برای زبان آمازیغی در مغرب عربی هستیم پس باید این زبان به خط عربی نوشته شود. آکادمی زبان آمازیغی باید در این مورد تصمیم نهایی بگیرد».
آکادمی زبان آمازیغی در پی اصلاح قانون اساسی در ۷ فوریه ۲۰۱۶ (۱۸ بهمن ۹۴)
تشکیل و به دنبال آن زبان آمازیغی در کنار عربی به عنوان زبان های رسمی کشور شناخته شدند.
تشکیل آکادمی زبان آمازیغی توسط پرزیدنت عبد العزیز بو تفلیقه و نیز برگزاری جشن سال نوی آمازیغی به عنوان عید ملی و رسمی در اوایل ۲۰۱۸ (۱۳۹۷) موجب ایجاد شکاف گسترده در جامعه شد. گروهی بر این باورند که رسمی شدن زبان آمازیغی موفقیت درخشانی برای حامیان زبان آمازیغی به عنوان یکی از مولفه های اصلی هویت الجزایر به شمار می رود. اما گروه دیگری می گویند بوتفلیقه به دنبال دلجویی از قبایل آمازیغ برای کسب حمایت آنها در انتخابات ریاست جمهوری آینده است تا خود را برای پنجمین بار به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری معرفی کند.
حالا گروه های الجزایر اختلاف نظر گسترده ای در این باره دارند که عمدتا هم با گرایش های ایدئولوژیک همراه است. گروهی خواستار تدریس زبان آمازیغی در مدارس هستند که در این میان هم گرایش های استقلال طلبانه خواهان جدایی منطقه قبایل از الجزایر به چشم می خورد. اما در سوی دیگر، گروه های عرب گرا هستند. زبان عربی در نگرش عرب گرایان به عنوان یکی از مولفه های اصلی هویت تعریف می شود.