ائتلاف ۴ استان جنوبی… اظهار محبت «انصار الله» به خلیج

یکی از عناصر کمیته های مردمی وابسته به جنبش جنوب در حال گشت زنی در یکی از خیابان های عدن (آ.ف.ب)

یکی از عناصر کمیته های مردمی وابسته به جنبش جنوب در حال گشت زنی در یکی از خیابان های عدن (آ.ف.ب)

کمیته عالی انقلابی که حوثی ها پس از کودتا بر قدرت برای اداره کشور تشکیل دادند، برای اولین بار هویت اعضای این کمیته را فاش کرد. این کمیته به ریاست محمد علی الحوثی، حاکم کنونی یمن، و متشکل از ۱۵ عضو است که در میان آنها دو زن وجود دارد و به عنوان یک «حکومت حوثی کوچک» شمرده می شود.

از سوی دیگر، این کمیته، تصمیم سازمان ملل متحد که دو روز پیش صادر شده بود و تصاحب قدرت توسط جماعت «انصار الله» را محکوم کرده بود را رد کرد. این در حالی است که این کمیته پیامی دوستانه به کشورهای خلیج فرستاد و در آن تأکید کرد که «نه در حال و نه در آینده آنها را مورد هدف قرار نخواهد داد».

در همین حال، کمیته مردمی در جنوب، که بعضی از آن ها از طرفداران هادی هستند، توانستند نیروهای ویژه وابسته به گروه حوثی را پس از درگیری های شدیدی، از استان عدن بیرون برانند.

این در حالی است که استان های حضرموت، شبوه، المهره و سقطری اعلام کردند که با هم اتحادی تشکیل داده اند، و از آنچه در بقیه کشور رخ می دهد جدا شده اند.