jhhfsdfhsdhfhjsdhfsdshfdh_0

در حالی که حکم اعدام تعدادی از زندانیان سنی مذهب زندان رجایی شهر کرج اجرا شد، سازمان های بین المللی نوشته اند که که انگیزه های فرقه ای در ایران وجود دارد، و به توقف نقض حقوق بشر در ایران خواستار کرد.

محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران اعلام کرد که نگهبانان این زندان ۲۰ نفر از محکومان به اعدام را با دست و پای بسته برای اجرای حکم اعدامشان از سلول خارج کردند، اما سازمان های در ایران و دیگر در مورد اعداد حقیقی کسانی که اعدام شدند را تردید کردند.

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر به اعدام دها تن از زندانیان سنی مذهب محکوم کرد.

عبد الکریم لاهیجی مدیر فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر به “الشرق الاوسط” گفت: “زندانیان از ۵ سال در زندان بودند، اطلاعات در مورد محاکمه ایشان وجود ندارد، همه زندانیان سنی مذهب هستند”.

در همین راستا، محمود امیری مقدم سخنگوی سازمان حقوق بشر در ایران به “الشرق الاوسگ” تاکید کرد که سازمان های حقوق بشر به روحانی از زمان حکم وی خواستار کرد به پرونده حقوق بشر بهبود کرد” وی افزود: “در طول ۳ سال گذشته از حکم روحانی اوضاع حقوق بشر بهبود نیست”.