بلوک کردن  دارایی های ۶ نفر از القاعده در ایران، نقش تهران را در تأمین مالی تأکید می کند

کپی اسنادی که «الشرق الأوسط» نسخه ای از آن ها را از آکادمی وست پوینت آمریکا به دست آورد

کپی اسنادی که «الشرق الأوسط» نسخه ای از آن ها را از آکادمی وست پوینت آمریکا به دست آورد

برخی اسناد مربوط به اسامه بن لادن، رهبر سابق سازمان القاعده، که «الشرق الأوسط» نسخه ای از آن را به دست آورد، فاش می کند که بین ایران و رهبران این سازمان از دهه نود روابط نزدیکی وجود دارد.

این اسناد، که پس از کشته شدن بن لادن در سال ۲۰۱۱  در مخفیگاه او در شهر ابیت آباد پاکستان توسط نیروهای آمریکایی مصادره شده بود نشان می دهد که «القاعده» آزادانه در ایران حرکت می کرد. اوراق پراکنده این اسناد نشان می دهد که سازمان در زمانی معین، در سال ۲۰۰۶، علاقمند بود برای خود دفتری در تهران تأسیس کند، اما پس از آن این ایده را به علت هزینه های بسیار بالا رد کرد.

بر اساس این اسناد، قدمت تعامل ایران با سازمان به دهه نود، در زمانی که رهبران «القاعده» در سودان بودند، باز می گردد با توجه به این که روابط ایران با رژیم حاکم سودان در آن زمان محکم بود.

پل کریشناک کارشناس آمریکایی متخصص در مبارزه با تروریسم به «الشرق الأوسط» گفت: «بلوک شدن دارایی های شش نفر از رهبران القاعده موجود در ایران از سوی خزانه آمریکا، تأکید می کند که تهران حلقه مهمی در تأمین مالی سازمان در پاکستان و افغانستان بود».

اسناد همچنین نشان می دهد که برخلاف روابط با ایران، اما بن لادن با احتیاط با تهران برخورد کرد، و به پیروان خود هشدار داد که ممکن است ایران پس از جذب سازمان ها با آن ها نقش موش و گربه بازی کند». بن لادن در پیامی به همسرش احتمال داده بود که ایران، پس از خروج خانوده اش از تهران، درباره آن ها جاسوسی کند، و از او خواسته بود همه چیز را پشت سر خود ترک کند».