استاندار جدید الحدیده تصمیم گرفت حوثی ها را با نیروهای امنیتی ادغام کند

یک یمنی در حال خاموش کردن اتومبیل آتش گرفته بر اثر انفجار روز گذشته در جنوب عدن  (أ.ف.ب)

یک یمنی در حال خاموش کردن اتومبیل آتش گرفته بر اثر انفجار روز گذشته در جنوب عدن (أ.ف.ب)

در حالی که جنبش «انصار الله» حوثی در یمن چشم خود را به کنترل کامل استان غنی از نفت و گاز مأرب در شمال شرقی صنعا دوخته است، شیخ سلطان العراده استاندار این استان تأکید کرد که شهروندان مأرب حضور شبه نظامیان مسلح از هر حزب را رد می کنند.

العراده به «الشرق الأوسط» گفت: آنها در استان {تمام سعی و تلاش خود را به کار می گیرند تا مأرب از تمامی درگیریها و نزاعات و همچنین حضور شبه نظامیان هر حزبی دور بماند، چون مأرب ، برق ، نفت و گاز تمام یمن را تأمین می کند».

وی با اشاره ای ضمنی به حوثی ها، اضافه کرد: «ترکیب قبیله ای مأرب، اجازه ورود شبه نظامیان از خارج استان، و یا شبه نظامیانی از هر حزبی را نمی دهد».

استاندار همچنین تأکید کرد: «اگر چه برخی حوادث جزئی وجود دارد که در هر جامعه ای ممکن است رخ دهد، اما واحدهای نظامی و امنیتی، وظایف خود را برای حفظ ثبات و امنیت استان به بهترین شکل انجام می دهند».

در همین حال، سرتیپ حسن احمد الهیج، استاندار جدید استان الحدیده از طرح سال آینده ۲۰۱۵ مبنی بر توزیع نمایندگانی از حوثی ها در تعدادی از واحدهای امنیتی و نظامی پرده برداشت؛ این طرح در چارچوب ادغام کمیته های مردمی با نیروهای امنیتی در استان صورت می گیرد.