رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان آلمان: اروپاییان به گدای دیپلماتیک برای روسیه وایران و سوریه تبدیل شدند

رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان آلمان از اتحادیه اروپا خواست تا حضور نظامی خود را در شرق دور و خاورمیانه افزایش دهد.

نوربرت روتگن در گفتگو با رادیو آلمان تاکید کرد که باید حضور خودمان را در عراق افزایش دهیم، اکنون نیز در حال مذاکره بر یک گروه اعزامی نسبتا کوچک مذاکره هستیم.

وی همچنین از شکست سیاست اتحادیه اروپا در سوریه سخن گفته و تصریح کرد که اروپا کاملا در سوریه شکست خورده است.

رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان آلمان همچنین در گفتگو با شبکه (RND) آلمان گفته اروپاییان به گدای دیپلماتیک برای روسیه، ایران و سوریه تبدیل شدند.

وی اضافه کرد: اروپاییان به گدای دیپلماتیک تبدیل شده اند چرا که آن ها یک سیاست خاورمیانه ای هماهنگ را دنبال نکرده و توسط قدرتهای دیگر در سوریه به حاشیه رانده شده اند.

وی همچنین تصریح کرد که ما یک نقطه عمیق اخلاقی و سیاسی ناشی از فقدان سیاست اروپایی در خاورمیانه را تجربه می کنیم. البته اروپا شمار زیادی از پناهندگان را پذیرفته است اما ما در شرایط مکانی هیچ تغییری ایجاد نکرده ایم و ما هیچ ساختاری را برای کار در آینده در سوریه ایجاد نکرده ایم.

روتگن در پایان افزود: ما باید اکنون از روسیه، ایران و اسد درخواست کنیم که آنچه را که آن ها تمام این مدت انجام می داده اند انجام ندهند و ما می دانیم که آن ها درخواست ما را اجابت نخواهند کرد.