مدیر عامل اسنپ ارزش این سرویس آنلاین حملونقل در ایران را بین ۱.۴ تا ۱.۷ میلیارد دلار اعلام کرد.

شهرام شاهکار که امروز در حاشیه نشست ایرانسل سخن میگفت با اعلام این خبر گفته که از مجموع ۷۰۰ هزار رانندهی ثبتنام کرده در سرویس اسنپ ۳۵۰ هزار نفر رانندهی فعال هستند و آمار سفرهای روزانه از طریق این سرویس آنلاین از مرز یک میلیون سفر گذشته است.

اگر چه فرماندهان سپاه پاسداران ایران هر گونه ارتباطی را بااین استارتاپ یونیکورن ایرانی سودآور انکار کردهاند اما منابع مستقل عنوان کردهاند که این استارتاپ شاخهای از فعالیتهای اقتصادی سپاه است.