۵۰ هزار مبارز در «گردان مقاومت» آماده رویارویی هستند

نهاد المشنوق وزیر کشور لبنان

نهاد المشنوق وزیر کشور لبنان

«حزب الله» لبنان همزمان با این که اکثر فرماندهان و نخبگان نظامی و امنیتی خود را برای حمایت از بشار اسد و پروژه ایران در منطقه به میادین سوریه فرستاده است، بر تشکیل ارتشی موازی در لبنان با قوایی در حدود ۵۰ هزار نفر، تحت نام «گردان مقاومت» اقدام کرده است که نهاد المشنوق وزیر کشور لبنان آن را «گردان فتنه و اشغالگری» توصیف می کند.

همزمان با ناتوانی دولت در رویارویی با این پدیده معروف به وفاداری و حمایت، و دوری از رویارویی با آن و جلوگیری از گیر افتادن در فتنه ای که هیچ کس آن را نمی خواهد، و در حالی که تلاش می شود با ایجاد راه حل های سیاسی به سیطره آن پایان داده شود، اما آن چه در روزهای اخیر درباره گسترش «گردان مقاومت» فاش شد نشان می دهد که این گردان به جای این که هسته مقاومت در برابر اسرائیل باشد به هسته ارتش داخلی یا «ارتش پنهان» تبدیل شده است که کاملاً مسلح شده و آموزش های لازم را دیده و این حاکی از خطر بزرگی برای دولت است.

وزیر کشور لبنان بعد از ظهر دو روز پیش در اظهاراتی فاش کرد: «آن چه گردان مقاومت نامیده می شود، و ما آن را گردان فتنه می نامیم، اینک به گردان اشغالگری تبدیل شده است و ما تحت هیچ شرایطی این را نمی پذیریم».

از سوی دیگر، لقمان سلیم، مدیر مؤسسه پژوهشی «امم»، که یکی از فعالان شیعه مخالف با سیاست «حزب الله» است گفت: «لبنان از نظر سیاسی و نظامی نقش یک اشغال شده توسط حزب الله را دارد».