نیروهای ارتش آزاد سوریه - عکس از رویترز

نیروهای ارتش آزاد سوریه – عکس از رویترز

این سؤال «سرگردان کننده» درباره حجم نیروهای درونی معارض سوری تحت پرچم ارتش آزاد، نشان دهنده معمای موجود، که اوضاع را در بر گرفته، و آسانی تبلیغاتی دو طرف است. رژیم سوریه ترویج می کند که مخالفان از هم پاشیده شده و از بین رفته اند، و طرف دیگر روز گذشته اعلام کرده است که در حال آماده سازی برای وارد کردن ۶۰ هزار مبارز وابسته به ارتش آزاد است.

بدیهی است که حمایت های غرب کاهش یافته است، بطوری که روزنامه «وال استریت» ذکر کرد که حمایت نظامی آمریکا به معارضان سوری کاهش یافته، و بیش از ۱۶ تیر به هر جنگجو نمی دهد. وزارت خارجه آمریکا هم گفت: «ما کمکهایی تقریباً معادل ۲٫۷ میلیون دلار به معارضان میانه رو اعطا کرده ایم که شامل کامیون های آب، بیل کشاورزی، ژنراتورهای برق، پتو و بیش از ۱۷ هزار سبد غذایی بود».

با وجود این کمبودها، ارتش آزاد و معارضه میانه رو سوری، با وجود کاهش پشتیبانی، برای ایستادگی خود شایسته ستایش و تقدیر است. و با وجود تنگی و اذیت و آزار، اما ارتش آزاد تقریباً در حال گسترش نفوذ خود به طور کامل بر جنوب سوریه، در درعا و مناطق مجاور آن است با اینکه بیشتر آنها ماههاست حقوق خود را دریافت نکرده اند. سرلشکر سلیم ادریس، وزیر دفاع در دولت معارض، می گوید آنها شروع به متحد کردن جناح ها و سپاه و تشکیل یک ارتش متحد متشکل از ۶۰ هزار مبارز کردند . وی شرط بندی می کند که جهان خواهد فهمید که تنها راه مقابله با داعش، سرنگونی رژیم سوریه و حمایت از معارضان میانه رو است که نماینده ملت سوریه با تمامی ادیان و مذاهب و قبایل آن است. این دیدگاهی است که برخی از سیاستمداران و قانون گذاران آمریکایی با آن درباره نحوه مقابله با سازمان داعش که جهان را تهدید می کند، موافقند. یکی از اعضای امور دفاعی در مجلس سنا می گوید: «دولت آمریکا باید ارتش آزاد را پشیتیبانی کند زیرا این تنها گزینه اوست. با وجود عدم تمایل به حمایت از ارتش آزاد، اما رهبران آن می توانند دیدگاه کشورهای منطقه که حامی مردم سوریه هستند، و دیدگاههای مردد کشورهای غربی را تغییر دهند، آنهم اگر واقعاً توانستند ارتش آزاد از هم گسسته را مجدداً متحد کرده و لااقل صف های رهبران نظامی آن را یکپارچه کنند. زیرا رهبران سیاسی رقیب و حریف در این مرحله دشوار به اندازه سابق با اهمیت نیستند.