خادم الحرمین وملک عبد الله دوم روابط دو جانبه و آخرین تحولات در سطح منطقه ای بحث قرار گرفت

ملک سلمان بن عبد العزیز پادشاه عربستان سعودی  با وملک عبدالله دوم پادشاه اردن

ملک سلمان بن عبد العزیز پادشاه عربستان سعودی با وملک عبدالله دوم پادشاه اردن

ملک سلمان بن عبد العزیز پادشاه عربستان سعودی روز گذشته با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن، که به این کشور سفر کرده است، نشستی رسمی برگزار کرد، روابط دو جانبه و آخرین تحولات در سطح منطقه ای و بین المللی در این نشست مورد بحث قرار گرفت.

صورت جلسه تاسیس شورای هماهنگی مشترک میان اردن و پادشاهی، روزگذشته در ریاض با حضور خادم حرمین شریفین و پادشاه اردن، امضا شد.

دکتر نزار عبید مدنی وزیر کشور برای امور خارجه عربستان سعودی، وناصر جوده  وزیر خارجه اردن این شورای امضا کردند.

شورا باهدف توسعه و تعمیق روابط راهبردی میان دوکشور در زمینه های اشاره شده در بیانیه مشترک صادره در تاریخ ۱۱-۴-۲۰۱۶ با همزمان بازدید شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به اردن، تاسیس می شود. مشاوره و هماهنگی سیاسی در مسائل دو جانبه و اقلیمی و بین المللی و تقویت روابط دو جانبه در تمام زمینه ها بمنظور تحقق آرمانهای رهبری و مردم دو کشور از هدف های دیگر شوراست.

در بیانیه مشترک پس از اجلاس صادر شده بر اهمیت بازید ملک عبد الله دوم به عربستان سعودی تاکید کرد، این بیانیه تاکید کرد: “این بازدید باهدف توسعه و تعمیق روابط راهبردی میان دوکشور در زمینه های مختلف است”.