محمد بن سلمان در دیدار با ستادهای فرماندهی بر هماهنگی تلاش ها برای مقابله با ترویسم تأکید می کند

جانشین ولیعهد در عکسی جمعی با رؤسای ستاد کشورهای ائتلاف اسلامی در ریاض – عکس از خبرگزاری عربستان سعودی

جانشین ولیعهد در عکسی جمعی با رؤسای ستاد کشورهای ائتلاف اسلامی در ریاض – عکس از خبرگزاری عربستان سعودی

کشورهای ائتلاف اسلامی روز گذشته محور های چهارگانه ای که بر اساس آن ها با تروریسم و افراط گرایی مقابله خواهند کرد را فاش کردند و اشاره کردند که این محورها به رسانه ها، اندیشه، امور مالی، و اقدام نظامی بستگی دارد. آن ها اشاره کردند که تحرک برای مبارزه با «داعش» در سوریه در نشست های آینده ائتلاف مورد بحث قرار خواهد گرفت.

شاهزاده محمد بن سلمان بن عبد العزیز جانشین ولیعهد و معاون دوم رئیس شورای وزیران و وزیر دفاع عربستان سعودی در دیدارهای جداگانه ای با فرماندهان ستاد کشورهای شرکت کننده در ائتلاف نظامی اسلامی بر اهمیت هماهنگی تلاش های استراتژیک میان کشورهای اسلامی برای مبارزه با تروریسم و مقابله با آن تأکید کرد.

فرماندهان ستاد کشورهای ائتلاف اسلامی نیز طی نشست خود در ریاض بر اهمیت اقدام جمعی، با توجه به چشم انداز استراتژیک کلی برای مقابله مؤثر با افراط گرایی و تروریسم که «یک پدیده جهانی» به شمار می آید که دین و میهن ندارد، تأکید کردند.

سرتیپ احمد عسیری مشاور دفتر وزیر دفاع عربستان سعودی گفت این نشست بر چهار محور مهم برای مبارزه با تروریسم تمرکز کرد که شامل بخش رسانه ای، بخش اندیشه که یکی از جنبه هایی است  که در مبارزه با تروریسم باید تمرکز بیشتری بر آن کرد، و ردیابی منابع تامین مالی عملیات تروریست ها، به علاوه  اقدام نظامی، که مرکز عملیات آن در ریاض خواهد بود، چرا که عربستان سعودی ساختمانی به عنوان مرکز آن فراهم کرد و بودجه عملیاتی آن را اهدا کرد.