«
عدن: «الشرق الاوسط»

سازمان اسلامی، آموزشی، علمی و فرهنگی «آیسسکو» اقدام ملیشیای کودتاگر حوثی برای سرقت نسخه‌های خطی، کتب تاریخی، علمی و گنجینه‌های نادر از کتابخانه شهر زبید واقع در قلعه تاریخی واقع در استان حدیده را محکوم کردند.
به گزارش الشرق الاوسط، عبدالعزیز التویجری مدیرکل این سازمان در بیانیه ای رسمی گفت: «نسخه‌های خطی و کتب مسروقه، میراث باارزشی هستند که تاریخ شهر زبید را ثبت کرده‌است. زبید از قرن ۱۳ تا قرن ۱۵ میلادی پایتخت یمن بوده‌است».
وی تأکید کرد: «سرقت این میراث یک اقدام جنایتکارانه علیه میراث فرهنگی یمن و در راستای نقض کنوانسیون و اعلامیه‌های بین‌المللی در حمایت و حفاظت از میراث فرهنگی است».
مدیرکل سازمان «آیسسکو» از سازمان ملل و سازمان‌های بین‌المللی به ویژه یونسکو خواست وارد عمل شده و حوثی‌ها را وادار به برگرداندن اموال مسروقه کنند.
حوثی‌ها دو روز پیش نسخه‌های خطی و کتاب‌های تاریخی و علمی که گنجینه‌های نادری در آنها وجود دارد را از کتابخانه تاریخی زبید در قلعه تاریخی سرقت کردند.
به گزارش منابع دولتی و نظامی، شبه نظامیان فقط به سرقت کتب و آثار تاریخی اکتفا نکرده، بلکه ژنراتورهای برق موجود در کتابخانه را نیز به سرقت بردند.
بر اساس اتهامات وارده به حوثی‌ها از سوی دولت مشروع یمن، شبه‌نظامیان بخش قابل توجهی از آثار باستانی یمن را از موزه‌ها و اماکن تاریخی سرقت کرده و یک شبکه برای قاچاق این آثار و فروش آنها به خارج از یمن راه‌اندازی کرده‌اند.
به گزارش ناظران یمنی، حوثی‌ها در نظر دارند با این اقدامات هویت تاریخی یمن را متزلزل ساخته و هویت فرقه‌ای جدید خود که از فرهنگ خمینی ایرانی گرفته شده را در وجدان مردم یمن ثبت کنند.