اتحادیه عرب در حال برگزاری جلسه

اتحادیه عرب در حال برگزاری جلسه

اتحادیه عرب ، آخرین جایی بود که «حزب الله» را سازمانی تروریستی طبقه بندی کرد، و پیش از آن هم شورای وزیران کشور عرب در تونس همین تصمیم را اتخاذ کرد، در حالی که از دهه ها پیش از این گمان می کردیم تروریستی است، از زمانی که برجسته ترین رهبران لبنان را ترور کرد، سپس در کشتار دهها غیر نظامی سوری شرکت کرد. در واقع حزب الله یک سازمان تروریستی بوده و هنوز هم هست، اما جرأت اعلام رسمی این امر نبود، تا این که کشورهای عربی هفته گذشته تروریستی بودن «حزب الله» را به طور رسمی اعلام کردند.

در نشست وزیران خارجه عرب، به غیر از لبنان و عراق کسی از حزب الله دفاع نکرد، و همچنین الجزایر که از آن زمانی که نقش پدرخوانده را در آزاد سازی گروگان های آمریکایی که در سفارتشان در تهران بازداشت شده بودند را بازی کرد، اتحادیه عرب را به تأیید همیشگی ایران عادت داد!  اما این بار نوزده کشور دیگر به روشنی بر ضد «حزب الله» هم صف شدند.

تا چند هفته پیش اکثر کشورهای عربی از انتقاد علنی «حزب الله» اجتناب می کردند، حتی پس از شرکت در کشتار سوریه و پیش از آن هنگامی که ثابت شد او در پشت سلسله ترورهای رهبران لبنانی و در رأس آن ها رفیق الحریری قرار دارد. همچنین هنگامی که حزب الله با ربودن دو سرباز اسرائیلی، اسرائیل را به حمله به لبنان و ویران کردن آن کشاند، و در آخر اعتراف کرد که در پیش بینی ها اشتباه کرده بود. در آن هنگام تنها دو کشور جرأت یافتند و از حزب انتقاد کردند و بقیه کشورها با وجود ویرانی هایی که به لبنان رسید سکوت کردند.

همه می دانند حزب الله از زمانی که در دهه هشتاد تأسیس شد سازمانی تروریستی است، و لبنان را ربود، و بر تصمیم گیری ها و سرنوشت آن مسلط شد، بیش تر از سی سالی که لبنان با اسرائیل مقابله کرده بود، جلوی پیشرفت سیاسی و اقتصادی آن را گرفت. انتقاد کردن از حزب و ماهیت تروریستی آن، تنها به صورت پچ پچ در گوشی در اتاق های پشتی باقی ماند و علنی نشد و تا کنون شجاعت اعلام شدن را نداشت، اما دیگر چیزی برای اجتناب ورزیدن و یا خجالت کشیدن باقی نماند. نزدیک به نیم میلیون سوری کشته شدند، که برخی از آن ها به دست مبارزان «حزب الله» همراه با ایران و رژیم اسد کشته شدند، به طوری که جایی برای مانور دادن و راهی برای بازگشت باقی نگذاشت.

همه می دانند که «حزب الله» پیش از اختلافات اخیر، تروریستی بوده است، زیرا از دهه هشتاد تعداد زیادی از لبنانی ها، سوری ها، عرب ها و خارجی ها را کشت، اما همه امیدوار بودند روزی فرا برسد که حزب تصمیم بگیرد از نقش خود به عنوان پنجه ای برای اسد و ایران دست بکشد، و به خصوص پس از عقب نشینی اسرائیل از جنوب لبنان از شانزده سال پیش به یک حزب سیاسی و غیر نظامی تبدیل شود، اما حزب پوست خود را تغییر نداد و وحشیگری آن افزایش یافت به طوری که خدمات خود را فراتر از مرزهای لبنان، در عراق و سوریه و یمن و بحرین گسترش داد.