آنجلینا جولی ستاره هالیوود و فرستاده سازمان ملل در امور آوارگان به طور تلویحی اعلام کرد که ممکن است در آینده وارد سیاست شود.

او در گفتگو با بی بی سی اظهار کرد: اگر ۲۰ سال قبل از من پرسیده می شد که آیا وارد سیاست می شوم یا خیر؟ شاید می خندیدم.. اما همیشه گفته ام جایی می روم که مردم به من نیاز داشته باشند.