به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: بر اساس نتایج آنالیز نمونه بنزین توزیع شده در دو سال گذشته در شهر تهران توسط کشورآلمان، میزان گوگرد این نمونه ها ۲۰ برابر حد مجاز است.

دکتر وحید حسینی افزود: طی سه مرحله نمونه برداری از نمونه های بنزین معمولی و سوپر توزیع شده در شهر تهران در تاریخ چهارم دی ماه ۱۳۹۰، ۲۵ شهریور ۱۳۹۱ و بهمن ۱۳۹۱ از چند پمپ بنزین مختلف تهیه و برای آنالیز به آزمایشگاه ASG در کشور آلمان ارسال شد.

به گفته وی، باید توجه شود نتایج ارائه شده صرفا نتایج یک نمونه تصادفی از بنزین های توزیع شده در سطح شهر است و نتایج نمی تواند به صورت کلی و عمومی به کیفیت کل بنزین ایران توسعه یابد.

حسینی اظهار داشت: بر اساس نمونه گیری و آنالیز انجام شده عدد اکتان بنزین های نمونه برداری شده به جز یک مورد بنزین سوپر جایگاه آپادانا در ۲۵ بهمن ۱۳۹۱ بسیار پایین تر از حد استاندارد آلایندگی است.

مدیر کل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران یادآور شد: متوسط عدد اکتان اندازه گیری شده در حدود ۸۳ است که با حد استاندارد یعنی ۹۱ فاصله زیادی دارد. عدد اکتان پایین موجب افزایش مصرف سوخت، کاهش عمر مفید موتور و افزایش آلاینده های تولیدی است.

حسینی تصریح کرد: محتوای گوگرد بنزن های نمونه برداری شده به جز یک نمونه که ۷٫۶ پی پی ام بود سایر نمونه ها بین ۱۶۶ پی پی ام تا ۲۷۰ یعنی به طور متوسط حدود ۲۰ برابر استاندارد بوده است.

به گفته وی، سطح گوگرد در حدود ۲۰۰ پی پی ام می تواند سطح اکسیدهای نیتروژن تولیدی خودروهای مدرن را در حدود ۵۰ درصد افزایش دهد علاوه بر این راندمان کاهش اکسیدهای نیتروژن دستگاههای کنترل آلایندگی خودرو می تواند پس از حدود ۷۰ ساعت کارکرد به کمتر از ۳۰ درصد کاهش یابد.

مدیر کل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اظهار داشت: میزان بنزن موجود در نمونه های بنزین اندازه گیری شده در مقایسه با حد استاندارد یعنی یک درصد حجمی بین ۱٫۵۵ تا ۲٫۵۶ درصد حجمی متغیر است.

وی افزود: هر چند بنزن به منظور افزایش عدد اکتان به بنزین اضافه شده اما آلایندگی مستقیم و غیر مستقیم ناشی از بنزن بیش از حد استاندارد یک درصد حجمی می تواند اثرات مخربی بر سلامت انسان داشته باشد.

حسینی در ادامه گفت: البته بررسی اعداد اکتان بنزین های نمونه نشان می دهد که افزایش سطح بنزن در بنزین نیز نتوانسته است معضل عدد اکتان پایین بنزین را حل کند.

وی در پایان یادآور شد: به نظر می رسد معضل اصلی کیفیت بنزین های نمونه برداری شده عدد اکتان بسیار پایین، محتوی بنزن و گوگرد بسیار بالاست در حالی که بقیه پارامترهای اندازه گیری شده با استانداردهای روز دنیا همخوانی دارد.