ولد الشیخ خواستار ایجاد یک محیط مساعد برای مذاکرات کویت می شود

دو کودک یمنی در کنار درب منزل خود ایستاده اند و امیدوارند در اولین روز آتش بس در صنعا برای بازی کردن به بیرون بروند – عکس از رویترز

دو کودک یمنی در کنار درب منزل خود ایستاده اند و امیدوارند در اولین روز آتش بس در صنعا برای بازی کردن به بیرون بروند – عکس از رویترز

عبد الملک المخلافی معاون وزیر خارجه یمن گفت نامه ای برای اسماعیل ولد الشیخ، فرستاده سازمان ملل به یمن، ارسال کرده است که بر پایبندی دولت یمن به شرایط و مقررات توقف نبردها، که از سوی سازمان ملل متحد پیشنها شده بود، تأکید می کند.

المخلافی در بیانیه ای که توسط نمایندگی دائم یمن در سازمان ملل متحد توزیع شده توضیح داد: « برای متوقف کردن نبردها، بین نمایندگان دولت یمن و نمایندگانی از حوثی ها در منطقه ظهران (جنوب عربستان سعودی چندین تواقفنامه در خصوص استان هایی که نبردها در آن جا تحت نظارت نیروهای ائتلاف به ریاست عربستان سعودی جریان دارد، به امضا رسید».

در همین راستا، ولد الشیخ از توقف نبردها که از نیمه شب دو روز پیش آغاز شد، استقبال کرد و از همه اطراف خواست برای مذاکراتی که قرار است هجدهم ماه جاری در کویت از سر گرفته شود، یک محیط مساعد ایجاد کنند.

از سوی دیگر و با وجود چندین مورد نقض آتش بس از سوی کودتا گران، اما این آتش بس روز گذشته استوار بود. سرتیپ احمد عسیری سخنگوی ائتلاف گفت: « آنچه اتفاق افتاد حوادثی جزئی بود».