براى ورود به وبسايت جديد كليك كنيد : https://aawsat.com/persian

سلیمان جوده, Author at آرشيو الشرق الاوسط فارسی

انتخاب صفحهنویسنده: سلیمان جوده

در باب تونس؛ حکومت از جنبش ماناتر است

در این روزها به نظر می‌آید که جنبش نهضت اسلامی تونس به اتهامات متعدد سیاسی و غیرسیاسی دچار شده که بر او بایسته‌است در برابر همه آنها از برائت خود دفاع کند، به ویژه که بخشی از این اتهامات غیرسیاسی بوده و بیشتر یک اتهام جزایی...

ادامه مطلب

شانس‌های العبادی در بغداد است … نه در تهران

انتظار داشتم تهران حرف متفاوتی از زبان «علی الدباغ» سخنگوی سابق دولت عراق بشنود. آنجا که در صفحه اول روزنامه الصباح روزیکشنبه به یکی از مطالبات ایران پاسخ بدهد که این چند روز مرتب تکرار می‌شود. مطالباتی در باره پرداخت غرامت جنگ...

ادامه مطلب