رییس‌جمهور سابق به مردم دروغ می گفت

این روزها انتقادات تندی علیه احمدی نژاد می شود. به طوری که از وزنه حامیانش کاسته و بر وزنه...

ادامه مطلب