زندگی در آنسوی عدسی

عکاسان غیرحرفه ای در صفحه فیسبوک خود با عنوان “عدسی یک حمصی جوان”، عکس های خود را از...

ادامه مطلب