مرهم موقت باراک

سفر باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده به عربستان سعودی در یکی از دوره های بحرانی اتحادهای...

ادامه مطلب