رییس جمهور ترکیه: جدید و پیشرفته؟

انتخابات ریاست جمهوری دهم اوت ترکیه نقطه عطف مهمی در تاریخ دموکراسی این کشور خواهد بود، چرا که...

ادامه مطلب