نمایشگاه پر سروصدای کای گو-گیانگ در متحف ٬ موزه هنرهای مدرن عربی

مراسم افتتاحیه این نمایشگاه که در محوطه وسیعی از فضای باز در قطر برگزار شد به معنای واقعی پر...

ادامه مطلب