داعش به دلیل نظم و ساختار سازمانی خود موفق شده است

دولت اسلامی عراق و سوریه (داعش-ISIL) از پی دولت اسلامی عراق (ISI)، که توسط ابوعمر البغدادی در سال...

ادامه مطلب