عضویت در مجلس شورا فرصت های جدیدی پیش روی زنان می گذارد

به اعتقاد من، تصمیم خادم الحرمین الشریفین، ملک عبدالله بن عبدالعزیز، در انتصاب تعدادی از زنان به...

ادامه مطلب