سرنوشت‌های متفاوت رمان‌های ناتمام

یک شبکه تلویزیونی بریتانیایی از رمان  “سندیتون” جین آستن، سریال تلویزیونی می‌سازد شبکه...

ادامه مطلب